Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

INTERREG

 

De Europese subsidieregeling INTERREG is bedoeld om Europa sterker te maken door grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende regio’s. Het hoofdthema van INTERREG is de regionale economische en duurzame ontwikkeling.

INTERREG bestaat uit verschillende programma's, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio's in Europa:

 

  • INTERREG A voor samenwerking in de grensregio's;
  • INTERREG B voor samenwerking tussen regio's in verschillende landen;
  • INTERREG EUROPE voor samenwerking interregionaal en Europabreed.

 

 

Contact

Lees meer over de programma's, hun doelgroepen en de ondersteuningsmogelijkheden bij het ontwikkelen of uitvoeren van uw INTERREG-project(en) per programma:

 

 INTERREG Deutschland-Nederland ondersteunt projecten die gericht zijn op samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden in het grensgebied van de beide landen. Het doel van het programma is om de innovatiekracht van het programmagebied te verhogen en de barrièrewerking van de grens op allerlei manieren te verminderen.

 

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei en is een programma gericht op de samenwerking aan de Vlaams-Nederlandse grens. De prioriteiten van het programma zijn innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Het programma Technische Bijstand beoogt een succesvolle implementatie door de partners van het Samenwerkingsprogramma Interreg V. Vlaanderen-Nederland.
De activiteiten die hieronder vallen betreffen: voorbereiding programma, inhoudelijk, financieel en administratief beheer programma, projectwerving en- begeleiding, effectieve en proportionele anti-fraude en anti-corruptiemaatregelen, ontwikkeling/aanschaf programmamonitoringsysteem, ondersteuning bestuurlijke structuur, studie, onderzoek en evaluatie, promotie, informatievoorziening en publiciteit, controle en audit van het programma, netwerkvorming en afhandeling klachten.
EZ gaat als programmapartner voor de door haar gemaakte kosten voor de audits voor de Nederlandse projecten in dit kader € 162.150 aan EFRO-middelen ontvangen.

 

 INTERREG Euregio Maas-Rijn is gericht op grensoverschrijdende samenwerking in het drielandengebied Nederland-België-Duitsland. Er kunnen projecten worden uitgevoerd binnen de prioriteiten economie, innovatie, sociale inclusie & opleiding en territoriale ontwikkeling. 

 

 Interreg 2 Zeeën is het samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). De doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

 

 INTERREG North West Europe ondersteunt interregionale samenwerkingsprojecten in Noord-West Europa. Projectpartners kunnen onder andere komen uit Nederland, Frankrijk en Engeland. Het programma is gericht op de thema’s innovatie, low-carbon en efficiënte hulpbronnen en materialen.

 

 INTERREG North Sea Region is eveneens gericht op interregionale samenwerking. Het programmagebied is gevormd rond de Noordzee (o.a. Nederland, Denemarken en Noorwegen) in Noord-West Europa. Projecten kunnen worden uitgevoerd binnen de prioriteiten groei, innovatie, duurzaamheid en groene mobiliteit.

 

 INTERREG Europe is bedoeld voor regio’s en organisaties in heel Europa, die van elkaar leren door het uitwisselen van best-practices op de gebieden innovatie, mkb, low-carbon en milieu.

Projecten van dit fonds

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

Raak geïnspireerd Bekijk de fondsen