Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Commissie keurt partnerschapsovereenkomst 2021-2027 met Nederland goed

Gepubliceerd op

De Commissie heeft haar partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd, waarin de Nederlandse investeringsstrategie ter waarde van 2 miljard euro voor de periode 2021-2027 in het kader van het cohesiebeleid is vastgelegd. De middelen van het cohesiebeleid zullen de economische, sociale en territoriale cohesie in de Nederlandse regio's bevorderen en belangrijke EU-prioriteiten zoals de groene en de digitale transitie helpen uitvoeren. De middelen zullen ook de concurrerende, innovatieve en duurzame groei van het land ondersteunen, de sociale inclusie verhogen en de vaardigheden helpen ontwikkelen van mensen die moeilijk werk vinden.

Een innovatief, energieslim en groener Nederland

De middelen van het cohesiebeleid zullen de groene transitie ondersteunen. Mede dankzij 240 miljoen euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zal met name het aandeel van hernieuwbare energiebronnen worden verhoogd en het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) worden verminderd. Het EFRO zal ook helpen bij de vervanging van fossiele energiebronnen door hernieuwbare energiebronnen, in overeenstemming met de doelstellingen van REPowerEU. Verder zal 310 miljoen euro worden besteed om onderzoek en innovatie in het mkb en kennisoverdracht te ondersteunen met het oog op de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen en slimme specialisatie.
623 miljoen euro uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) zal Nederlandse regio's met grote emissie-intensieve industriële clusters helpen bij de transitie naar een klimaatneutrale economie. Wegens de geplande stopzetting van de aardgasproductie zal het JTF bijvoorbeeld steun verlenen aan de provincie Groningen, die bijzonder zwaar wordt getroffen. De middelen van het JTF zullen worden geïnvesteerd in maatregelen om banen bij de transitie van bedrijven naar klimaatneutraliteit te vrijwaren en te scheppen, en in bij- en omscholing om de beroepsbevolking voor te bereiden voor nieuwe banen in de groene economie.

Duurzame stedelijke ontwikkeling dicht bij de burger

9 % van de middelen uit het EFRO zal worden besteed aan duurzame stedelijke ontwikkeling en geïntegreerde investeringen op basis van betrokkenheid van de lokale gemeenschappen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, bijvoorbeeld, op het gebied van energietransitie en circulaire economie.

Steun voor werkgelegenheid, vaardigheden en sociale inclusie

Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) zal met meer dan 413 miljoen euro mensen ondersteunen die moeilijkheden hebben bij het vinden en behouden van een baan, door te investeren in opleiding en omscholing van werknemers. Mensen zullen basis-, digitale en andere beroepsvaardigheden kunnen ontwikkelen en van een bredere reeks sociale steunmaatregelen kunnen profiteren. Het ESF+ zal ook kinderarmoede aanpakken door kinderen te helpen naar school te gaan en deel te nemen aan sportactiviteiten, zal voedselhulp en materiële hulp verstrekken aan de meest behoeftigen en zal investeren in innovatieve maatregelen om gelijke deelname van met name mannen en vrouwen aan de arbeidsmarkt te bevorderen.

 Duurzame visserij en aquacultuur

Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) zal ongeveer 98 miljoen euro investeren in een duurzamere visserij-, aquacultuur- en verwerkingsketen, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal. Het hele programma is sterk gericht op innovatie, met bijzondere nadruk op groene transitie/energie-efficiëntie en CO2-reductie, met name op technologisch onderzoek in samenwerking tussen de sector en kenniscentra. De middelen zullen ook ecologisch onderzoek en herstel in de Noordzee ondersteunen.

Enkele reacties van leden van de Commissie:

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira licht toe: “Ik ben blij dat de partnerschapsovereenkomst met Nederland is goedgekeurd. De middelen van het cohesiebeleid zullen Nederland ondersteunen bij het versterken van zijn innovatiecapaciteit en het verwezenlijken van zijn groene transitie. In de huidige context en rekening houdend met de stopzetting van de gastoevoer uit Rusland zullen de middelen Nederland ook toelaten cruciale investeringen te doen om de energietransitie te versnellen.”
Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, voegt hieraan toe: “Ik ben ingenomen met de partnerschapsovereenkomst met Nederland vanwege het sterk engagement om het Europees Sociaal Fonds Plus aan te wenden om mensen te helpen een baan te vinden of te behouden en hun vaardigheden te ontwikkelen, en om materiële hulp te bieden aan de meest behoeftigen. Dit is een concreet voorbeeld van solidariteit in moeilijke tijden.”
Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Europa's blauwe economie speelt een cruciale rol bij het koolstofarm maken van onze economie. Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur ondersteunt innovatieve projecten die bijdragen tot de duurzame exploitatie en het duurzame beheer van aquatische en maritieme hulpbronnen. Deze partnerschapsovereenkomst zal Nederland in staat stellen een veerkrachtige, duurzame en koolstofarme visserij- en aquacultuursector op te bouwen, de digitale transitie van deze sector te stimuleren en zijn aquatisch milieu en aquatische rijkdommen op duurzame wijze te beheren.”

Achtergrond 

De partnerschapsovereenkomst met Nederland effent de weg voor de investeringen ter plekke uit de fondsen voor het cohesiebeleid. Het heeft betrekking op 16 programma's: drie nationale (met inbegrip van het nationale JTF-programma), vier regionale en negen Interreg-programma's (waaronder drie programma's voor grensoverschrijdende samenwerking).Elke lidstaat stelt in samenwerking met de Commissie een partnerschapsovereenkomst op. Dit is een strategisch document voor de programmering van investeringen uit de fondsen voor het cohesiebeleid en het EFMZVA tijdens het meerjarig financieel kader. De partnerschapsovereenkomst legt de nadruk op de EU-prioriteiten en stelt de strategie en de door de lidstaat in kaart gebrachte investeringsprioriteiten vast. Zij bevat ook een lijst van nationale en regionale programma's die ter plaatse moeten worden uitgevoerd, met inbegrip van de indicatieve jaarlijkse financiële toewijzing voor elk programma. De partnerschapsovereenkomst met Nederland is de tiende partnerschapsovereenkomst die voor de financieringsperiode 2021-2027 is afgesloten, na die met Griekenland, Duitsland, Litouwen, Oostenrijk, Finland, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk en Zweden.

Bron: Europese commissie