Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Grenpark Groot Saeftinghe centraal in uniek initiatief Europese Unie en provincie Zeeland

Gepubliceerd op

Met “Europa in mijn regio”, een gezamenlijke campagne van de Europese Unie en de provincie Zeeland, tevens gesteund door de Belgische buren, wil de Europese Unie aandacht geven aan de wijze waarop met Europese financiering een verschil wordt gemaakt in de regio. De campagne, die loopt van 3 august tot 3 september, brengt een ode aan de regio en haar inwoners.

‘Grenspark Groot Saeftinghe’ startte in 2016 als een gezamenlijk project van Nederland en België om de natuur te beschermen in het unieke gebied rondom de grens tussen Zeeland en België. Dit gebied bestaat uit het Verdronken Landschap van Saeftinghe in Nederland en verschillende polders tussen Zeeland en de haven van Antwerpen, samen een van de grootste natuurgebieden in West-Europa waar zout zeewater en zoet rivierwater elkaar ontmoeten door eb en vloed. Het resultaat van dit ambitieuze project is een nieuw ‘Grenspark’ van ongeveer 5000 hectare, waar haven, natuur en landbouw in perfecte harmonie naast elkaar bestaan.

De Provincie Zeeland werkte van 2016 tot 2019 samen met zeven Nederlandse en Belgische partners aan de versterking en bescherming van de biodiversiteit in het gebied, met steun van de EU.

Zo zijn er poelen gegraven voor de rugstreeppad en zijn er vleermuishotels en vossenrasters geplaats. Er is gewerkt aan een broedeiland en het herstellen van oude geulenpatronen. En samen met landbouwers is gezocht naar ecologisch-economische win-win situaties.

Bewoners en ondernemers hebben actief mee kunnen bouwen aan hun eigen regio. Velen hebben deze kans aangrepen en meebeslist over de gebiedsontwikkeling. Naast de investeringen in de biodiversiteit is er ook gewerkt naar een gedeelde verantwoordelijk voor het project: een ‘samenwerkingsentiteit’ van burgers, boeren, buitenlui en bestuurders die het grenspark in de toekomst samen gaan beheren. Komende jaren zullen zij doorgaan met het versterken van de natuur, maar ze zullen vooral ook zorgen dat de natuur met het bijzondere uitzicht op de haven kan worden beleefd door bezoekers. Vogelspotters zijn dus net zo welkom als scheepsliefhebbers.

De campagne “Europa in mijn regio” is zichtbaar in de provincie Zeeland, zowel fysiek als digitaal, via bewegwijzering / displays in de omgeving en promotie op digitale kanalen en social media. Maak vanaf 3 august kennis met Grenspark Groot Saeftinghe.

Projectfinanciering:

Totale kosten: € € 2.8 miljoen

Financiering EU: € 1.4 miljoen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunen de ontwikkeling en verduurzaming van verscheidene gebieden en projecten in Europa. In de periode 2014-2020 is meer dan 350 miljard euro geïnvesteerd, waarmee regionale projecten mogelijk zijn gemaakt die een positieve impact hebben op het leven van miljoenen Europeanen.