Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Groen licht voor 15 innovatieve projecten in Noord-Nederland!

Gepubliceerd op

Afgelopen week was een goede week voor Noord-Nederland. Vijftien innovatie projecten komen samen in aanmerking voor een subsidiebedrag van ruim € 5,1 miljoen. Dat heeft de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) afgelopen dinsdag besloten. Het SNN ondersteunt innovatieve ondernemers in Noord-Nederland door o.a. het verstrekken van financiële innovatie instrumenten en is erg blij met deze uitkomst.

Het geld is afkomstig uit drie verschillende subsidieregelingen namelijk: de ‘Tender Valorisatie’, de ‘call Kennisontwikkeling’ en de ‘call Proeftuinen’. Het doel van deze instrumenten, ook wel regelingen genoemd, is het stimuleren van innovatief Noord-Nederland. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld de kennisontwikkeling binnen het mkb te stimuleren, maar ook om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten en verbeteren van proeftuinen. Zo’n proeftuin biedt faciliteiten waarmee het mkb middels bijvoorbeeld proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of biedt mogelijkheden om diensten te testen.

 

Duurzame impact

Binnen de Tender Valorisatie hebben twaalf projecten een ‘go’ gekregen. Alle projecten zetten in op het bouwen en testen van innovatieve producten, diensten of processen binnen het mkb. Een voorbeeld is het project ‘Agtech’. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een nieuw en intelligent planningssysteem voor (drone)loonwerkers. Een ander project, van Brands Bouwgroep, focust op unieke en nieuwe bouwelementen en bouwtechnieken die zorg dragen voor gebouwen met een gezond binnenmilieu.

 

Focus op kennisontwikkeling

Binnen de call Kennisontwikkeling zijn er twee projecten die subsidie ontvangen, namelijk; Connectivity North en Man-Made Blue Zone. Een zogenoemde ‘blue zone’ is een regio waar mensen aantoonbaar langer, gezonder en gelukkiger leven. Het HANNN heeft de ambitie uitgesproken om binnen Noord-Nederland de eerste ‘Man Made Blue Zone’ te realiseren. Deze financiële ondersteuning brengt de realisatie van zo’n zone een stap dichterbij.

Het samenwerkingsproject Connectivity North  slaat bruggen tussen bedrijven in belangrijke toekomstige markten, zoals; Smart Farming en Smart Water Systems en tussen bedrijven die sterk zijn in connectivity en intelligentie. Door samen te werken legt het project de basis voor gezamenlijke innovatieprojecten waarmee het noordelijke bedrijfsleven nieuwe afzetmarkten bereiken.  

 

Realisatie proeftuin

Binnen de call Proeftuinen komt er nu één project in aanmerking voor subsidie. Het betreft de Proeftuin eHealth Groningen. De partners binnen dit project slaan de handen ineen om een proeftuin op te richten die ondernemers faciliteren bij het testen, doorontwikkelen en implementeren van hun digitale zorginnovaties binnen een virtuele ‘real-life’ zorgomgeving.