Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Groningse 3D encyclopedie van het menselijk lichaam verovert de wereld

Gepubliceerd op

Het Groningse mediabedrijf VIEMR ontwikkelt samen met de sectie anatomie van het UMCG een virtueel interactief anatomie platform. Het platform biedt een virtuele 3-dimensionale encyclopedie van het menselijk lichaam. Dit speelt in op een groeiende behoefte aan trainingsmogelijkheden voor zorgprofessionals (in opleiding). Succes van het project betekent groei van minimaal 10 arbeidsplaatsen in onze regio. De provincie verleent € 54.841,- subsidie vanuit Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage van € 166.322,- uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het platform is niet alleen bedoeld voor het UMCG. VIEMR wil het platform straks wereldwijd vermarkten. Het platform kan onder meer worden gebruikt in snijzaalpractica van medische faculteiten en in opleidingen voor tandartsen, bewegingswetenschappers, mondhygiënisten en fysiotherapeuten. Het is de verwachting dat binnen vijf jaar minimaal 100 instellingen gebruik maken van het nieuwe systeem.

Snijpracticum kostbaar

Waar ook ter wereld moet iedere arts, tandarts, verpleegkundige of fysiotherapeut beschikken over anatomische kennis. Op dit moment is het snijzaalpracticum daarbij een belangrijke onderwijsvorm. Dit is kostbaar en in sommige landen is er een gebrek aan ter beschikking gestelde lichamen. Bovendien zijn veel uren practicum nodig om goed te leren, maar is hiervoor meestal niet de gelegenheid. Virtuele preparaten bieden een oplossing omdat zij eindeloos en over de hele wereld ter beschikking kunnen worden gesteld.


360°-visualisatieoplossingen steeds populairder

VIEMR is een Groningse onderneming die sinds zeven jaar wereldwijd actief is om digitale 360°-visualisatieoplossingen in te zetten voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. 360°-visualisatie wordt steeds populairder. Het vormt de basis voor overweldigende Virtual Reality (VR)-ervaringen, maar wordt ook zonder de versterkende werking van een VR-bril steeds meer ingezet om situaties en objecten rondom te visualiseren, bijvoorbeeld om rond te kunnen kijken in een auto.


Over EFRO

Het project heeft subsidie gekregen uit de Tender Valorisatie, onderdeel van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De EFRO is bedoeld voor innovatieve MKB's in Noord-Nederland, die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO uit.

 

Bron: Provincie Groningen 

foto: De afdeling anatomie van het UMC Groningen. Foto: Archief Corné Sparidaens