Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Nederlandse regios maken wel vaart met Next Generation EU geld in de regio

Gepubliceerd op

De regio’s in Nederland hebben als eerste in Europa de COVID herstelgelden ingezet. De hiervoor door Europa en het Rijk beschikbaar gestelde bedragen zijn aanzienlijk en voor herstel van de bedrijven snel beschikbaar gesteld.

De zogeheten REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. De middelen zijn bedoeld voor een snel herstel van de regio’s naar een groene digitale en weerbare economie voor de toekomst. Het totaalbedrag is 441 mln euro wat voor Nederland beschikbaar is gesteld.

In West Nederland is ruim € 90 miljoen aan REACT-middelen beschikbaar. Op 15 februari was de eerste openstelling. Dat leverde in 1 dag al ruim 130 aanvragen op voor ruim 200 miljoen euro en inmiddels is de eerste REACT-beschikkingen een feit. De eerste twee beschikkingen gingen vorige week naar Amsterdamse bedrijven. Het jonge bedrijf Bambooder kreeg subsidie om de met succes geteste methode om van bamboe een zeer sterk en duurzaam composiet te maken om te zetten in een productiefaciliteit. Het typische COVID-19 project Local Heroes maakt kleinere Amsterdamse ondernemers weerbaarder door hun verkoop een nieuw digitale impuls te geven middels distributiehubs en online-apps.

Voor Oost Nederland geldt ook de belangstelling voor de REACT-EU subsidieregeling groot is. Op 1 april zijn 53 aanvragen ingediend. Met deze aanvragen wordt voor ruim € 126 miljoen subsidie aangevraagd. Het beschikbare REACT-subsidiebudget van € 47.7 miljoen is met deze binnen gekomen aanvragen ook binnen één dag ruim overtekend. In Noord en Zuid Nederland is het beeld al niet anders.

Europese coronaherstelfonds
Door de uitbraak van het coronavirus is de economische situatie in Europa ingrijpend veranderd. Daarom is een Europees Herstelfonds (Next Generation EU) in werking getreden om de klappen van de crisis op te kunnen vangen. Van de € 806 miljard in het herstelplan is een deel van voor specifieke uitgaven gekoppeld aan ReactEU (het crisisfonds)- De verkregen middelen moeten snel worden weggezet in projecten, want ze moeten eind 2023 uitgegeven zijn. Anders moet het geld terug.

Meer informatie bij de Nederlandse Managementautoriteiten.

Nu gecommuniceerd vanuit: Managementautoriteit (kansenvoorwest2.nl)