Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Ondernemers maken succesvol gebruik van regeling voor slimme CO2-reductie

Gepubliceerd op

Veilig accu’s, zonnecellen in dakplaten, beton van kunststofafval, een slimme warmtepomp, CO2-absorbtie voor een beter binnenklimaat en grootschalige productie van rundvleesvervangers. In Gelderland en Overijssel kunnen 31 bedrijven en organisaties samen aan de slag met deze duurzame innovaties. Zij hebben succesvol gebruik gemaakt van de regeling voor slimme CO2 -reductie.

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe duurzame techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten. Voor meer informatie zie www.op-oost.eu.

Veilige accu’s

De partners in het project Accumulate’ ontwikkelen Lithium-Ion accu’s die duurzamer en veiliger zijn. De vormvrije, modulaire accu’s voor elektrische fietsen, brommers en zwaarder vervoer worden aanpasbaar bij het ontwerp en gebruikerswensen. De accu’s zijn betrouwbaar en gaan lang mee. In het project is ook aandacht voor opslag, hergebruik, recycling, (brand)veiligheid en wordt ingespeeld op veranderende wet- en regelgeving.

Zonnedaken

In het project ‘SUNCHIP’ worden zonnecellen in dakplaten verwerkt en wordt het bijbehorende productieproces ontwikkeld. Het nieuwe product is vooral bedoeld om asbestdaken in de agrarische sector te vervangen. De partners maken gebruik van een zelf ontwikkelde technologie met groepjes zonnecellen die draadloos energie overbrengen. Voordelen zijn de langere levensduur, hoger rendement, lagere kosten, hogere ontwerpvrijheid en lagere kans op brand.

Slimme warmtepomp

De partners in het project ‘Super rendement verwarmingstoestel voor bestaande woningbouw’ ontwikkelen een warmtepomptechnologie ter vervanging van de CV-ketel. Met dit toestel neemt de CO2 uitstoot met ten minste 30% af. Er zijn geen ingrijpende aanpassingen aan de woning nodig en geen losse buiteneenheid. Ook is er geen extra druk op de bestaande elektriciteitsvoorziening van stad en regio.

Beton van restafval

De partners in het project ‘Het CO2-arme Stiltrilblok’ ontwikkelen een nieuw bindmiddel voor beton. Dit wordt gemaakt van kunststof restafval. Zo ontstaat beton zonder fossiele grondstoffen. Ook is het een oplossing voor overtollig kunststof restafval. In een periode van 5 jaar wordt hiermee ongeveer 26.000 ton CO2-uitstoot bespaard. Het beton wordt eerst gebruikt om Stiltrilblokken te maken. Deze waarschuwen bestuurders als ze richting de berm sturen.

Nieuw productieketen voor rundvleesvervangers

De partners in het project ‘Doorbraak naar grootschalige productie van rundvleesanalogen op basis van peulvruchten’ ontwikkelen een productieketen voor grootschalige fabricage van rundvleesvervangers. Met minimale verwerkte grondstoffen worden half- en eindfabricaten gemaakt die bijna gelijk zijn aan rauwe rundvleesproducten. Beoogde grondstof voor de vleesvervangers zijn lokale peulvruchten.

Beter binnenklimaat

Het controleren van het CO2-gehalte in afgesloten ruimten is lastig. De huidige systemen om CO2 te verminderen zoals actief kool, loog en membraanfiltratie zijn, om verschillende redenen, ongeschikt. De deelnemende partners van het project ‘CO2NTROL’ hebben in het afgelopen jaar gewerkt aan een demonstratiemodel met een, ‘zwakke anionenwisselaar’ die veel CO2 kan binden. In dit project wordt een prototype ontworpen, gemaakt, getest en gedemonstreerd voor gebruik in scholen en kantoren en voor gebruik bij het bewaren van fruit.