Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

OP Oost Jaarverslag 2016: samen werken aan innovatie

Gepubliceerd op

Het tweede jaarverslag van het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 is uit.

In 2016 verleende de Europese Unie samen met de provincies Gelderland, Overijssel en het Rijk ruim € 35 miljoen aan subsidie voor duurzame en innovatieve projecten. Samen met de investering door meer dan 150 bedrijven betekent dit voor de komende jaren een impuls van € 80 miljoen voor de economie in de regio.

Bij het merendeel van de projecten, die op basis van de openstellingen in 2016 een positieve beschikking ontvingen, werken twee of meerdere bedrijven en/of kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen en testen van innovaties gericht op het naar de markt brengen van nieuwe producten.

Anko Jan Marringa (programmaleider): "Het OP Oost wil de regionale economie versterken door in te zetten op innovatiestimulering en stimulering van de koolstofarme economie. De belangrijkste uitdaging is om (mkb) bedrijven in Oost-Nederland te laten profiteren van elkaars kennis en van de beschikbare kennis bij hogescholen en universiteiten. Door in te zetten op deze kennisuitwisseling stimuleren we bedrijven om kennis om te zetten in nieuwe producten, processen of diensten en dat is goed voor de regionale economie".

Voorbeelden

Het Cluster kunststoffen en sensoren.
Onder leiding van Polymer Science Park (PSP) in Zwolle stimuleert dit samenwerkingsverband cross-overs tussen mkb-ondernemingen uit de kunststofmaakindustrie en producenten van robotica en sensoren. Een voorbeeld is bedrijf ProReva dat orthopedische hulpmiddelen produceert. PSP helpt hen op weg bij het ontwikkelen van een nieuwe aanmeetmethode op basis van digitale hulpmiddelen.
Proeftuin de groene Eiwitversneller.
Dit is een initiatief van Food for Impact, Food Valley NL en vijf mkb-ondernemers. Bij Bobeldijk Food Group in Deventer kunnen mkb-bedrijven die groene eiwitproducten ontwikkelen hun producten testen en de productie opschalen voor een betrouwbare kostprijsberekening.

Het project Coiled. 
Onderandere de Radboud universiteit, farmaceutische onderzoeksinstituten en (mkb) bedrijven in de regio Nijmegen-Oss vertalen wetenschappelijk onderzoek naar halffabricaten. Deze kunnen worden doorontwikkeld tot daadwerkelijke medicijnen voor bijvoorbeeld bloedvergiftiging of kanker.

Cijfers

In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de stand van zaken tot en met 31 december 2016. Op dat moment waren 72 van de 188 aanvragen toegekend voor een totaal bedrag van bijna € 7,6 miljoen. Inmiddels zijn bijna alle aanvragen uit 2016 afgehandeld. Aan 148 projecten uit 2016 is in totaal ruim € 35 miljoen euro subsidie toegekend. Met de verlening van ongeveer € 30 miljoen in 2015 is in de afgelopen twee jaar door het OP Oost ruim éénderde van het beschikbare budget van € 165 miljoen gereserveerd. Bekijk hier de Publiekssamenvatting jaarverslag OP Oost 2016

OP Oost 2014-2020

De EU stelt via OP Oost in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Daar blijft het niet bij: ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma voor Oost Nederland. Dat levert een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van € 285 miljoen euro.