Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Opnieuw subsidie voor innovatie in Amsterdam

Gepubliceerd op
logo amsterdam

Bedrijven en kennisinstellingen in Amsterdam kunnen weer subsidie aanvragen voor projecten die innovatie bevorderen. In februari stelt het Europese innovatieprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam een budget beschikbaar van 8 miljoen euro.Organisatie kunnen tussen 15 februari en 1 mei 2017 een subsidieaanvraag indienen.Voor vragen kunt u contact opnemen met het Programmabureau EFRO Amsterdam  KansenvoorWest@ez.amsterdam.nl.

De projecten die in aanmerking komen voor financiering moeten het innovatiesysteem in de metropoolregio Amsterdam versterken en verbreden en zich focussen op kennisvalorisatie. Ook open innovatie is een speerpunt. Zoals living labs, waarbij een bedrijf een product of dienst in bestaande context ontwikkelt, test en in gebruik neemt.

Samenwerking staat centraal, niet alleen tussen bedrijven instellingen en eindgebruikers, maar ook tussen sectoren. Crossovers in bijvoorbeeld agro & food, creatieve industrie, energie, life sciences & health, kunnen innovatie kansen opleveren die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de regio.

Succesvolle voorbeelden
Voorbeeld van een gesubsidieerd project is het Green Innovation Cluster, dat als doel heeft innovatie in de tuinbouwsector rondom Amsterdam te stimuleren. Er zijn 12 concrete projecten ontwikkeld voor het duurzaam versterken van deze sector. Een van deze projecten is iGreen, een draagbaar luchtreinigingssysteem, waarbij planten de lucht reinigen en gebruikers voorziet van schone lucht. Een ander voorbeeld is het Imaging Center Amsterdam. Het VUmc start binnenkort met de bouw van het center, dat onderdak biedt aan een hightech radio-chemisch laboratorium dat geneesmiddelen en therapie op maat ontwikkelt. Het project Tracing & Trading brengt de universiteit samen met het bedrijfsleven in dit laboratorium.

Kwaliteit projectaanvragen
Organisatie kunnen tussen 1 februari en 1 mei 2017  een subsidieaanvraag indienen. De Metropoolregio Amsterdam werkt met een tendersysteem. Alleen de beste projecten zullen worden gehonoreerd. Een onafhankelijke deskundigencommissie zal de aanvragen inhoudelijk beoordelen op een aantal criteria en dan rangschikken op punten. De commissie kijkt niet alleen naar de projecten zelf maar ook naar wat er daarna gebeurt: Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe ziet de business case er werkelijk uit?

Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, wat betekent dat projecten inhoudelijk beoordeeld worden op basis van een aantal criteria en vervolgens gerangschikt op volgorde van een puntenbeoordeling.