Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

Gepubliceerd op

Op 18 januari is door Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, aandacht gevraagd aan Eurocommissaris Oettinger voor behoud van de Europese investeringsfondsen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) waarin de richtlijnen staan voor toekomstige uitgaven van de Europese Unie. Hij vroeg namens de twaalf provincies ook aan Tweede Kamerleden oog te hebben voor het fundamentele belang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regionale economie in ons land. Ter illustratie bood hij de Eurocommissaris en de Kamerleden een flyer aan met voorbeelden uit de regio’s.

 

De Europese Commissie presenteert naar verwachting midden 2018 haar plannen voor een nieuw budget van de EU (vanaf 2021) in het MFK. De Nederlandse inzet voor een nieuwe periode van structuurfondsen vanaf 2021 richt zich zowel op meer synergie met andere onderdelen van de Europese investeringsagenda (zoals EFSI/9de kader), op innovatie, vergroening en grensoverschrijdende samenwerking als op vereenvoudiging van de fondsen. Dit is een breed gedragen standpunt van de Nederlandse rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De financiële gevolgen die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben voor de hoogte van het MFK zijn op dit moment nog niet duidelijk.

 

Beproeft en effectief middel

Bert Pauli gaf de Eurocommissaris en de Kamerleden mee dat structuurfondsen voor regio’s een beproeft en effectief middel zijn om de regionale economie structureel te versterken en daarom behouden moeten blijven. “In een tijd van snelle technologische veranderingen is innovatiesamenwerking bovendien geen luxe maar een noodzaak voor Europa. We mogen ons niet in de vingers snijden door dit belang te ontkennen in de gesprekken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. In plaats van opnieuw in discussie te gaan over de waarde van de fondsen, kan Nederland beter pleiten voor een beleid dat is gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van nieuwe sleuteltechnologieën.”

 

Innovatieve voorbeelden uit de regio

In de flyer ‘Cohesiebeleid; een fundamentele pijler onder de regionale economie’ zijn een aantal van de succesvolle projecten uitgelicht. Dit is slechts een selectie van bijzondere projecten die tot stand zijn gekomen met behulp van Europese structuur- en investeringsfondsen. Per landsdeel worden vier projecten uitgelicht van creatieve en innovatieve projecten die zijn gerealiseerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

 

bron: ipo.nl