Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Publieksversie Jaarverslag OP Oost 2020

Jaarlijks  presenteert het OP Oost een verkort overzicht van de voortgang. Ook na dit bijzondere jaar waarin de Covid-pandemie veel van de deelnemende projecten maar ook het programmateam van Oost-Nederland heeft overvallen. Bijzonder om te zien dat ondernemers, kennisinstellingen en ander organisaties vooruit zijn blijven kijken en zich hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Dankzij ieders inspanning kunnen we voor 2020 vaststellen dat  het OP Oost programma nog steeds goed op koers ligt.

De cijfers

Het zesde jaarverslag laat zien dat van de € 169 miljoen beschikbare gestelde subsidie eind 2020 al € 157,2 miljoen is toegekend. Met de eigen bijdrage van ondernemers en (kennis) organisaties betekent dit dat al ruim € 372.2 miljoen aan investeringen toegezegd in Overijssel en Gelderland. Vanaf september 2019 kunnen Gelderse mkb’ers gebruik maken van het fonds ION+. Van de door de EU en de provincie Gelderland beschikbaar gestelde middelen is hiervoor € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld. Oost NL is fondsbeheerder en heeft in 2020 aan drie bedrijven ruim de helft ( € 2,75 miljoen) toegekend.

Projecten gestart en afgerond

Inmiddels maken  870 bedrijven gebruik van het OP Oost subsidieprogramma. De betrokken ondernemers werken samen en met kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties aan 461 slimme en duurzame projecten. In 2020  zijn 37  projecten van start gegaan. Ook  hebben 37 projecten uit de voorgaande jaren in 2020 hun eindrapportage ingediend en zijn nu afgerond. Aan de hand van projectbeschrijvingen en interviews in het jaarverslag leest u wie deze ondernemers zoal zijn, aan welke resultaten zij werken en wat voor hen de meerwaarde is van samenwerken en de toegekende subsidie.

Eindsprint naar 2023

Het einde van de oorspronkelijk  voor OP Oost beschikbaar gestelde middelen is in zicht. Maar dit betekent zeker geen einde aan de bedrijvigheid van het programmateam en de begunstigden. De laatste reguliere projecten onder OP Oost 2014-2020 zijn onlangs nog van start gegaan en veel andere projecten zijn nog volop in uitvoering.  Daarnaast is in reactie op de Covid-pandemie in het kader van het EU-herstelprogramma (REACT-EU) nog € 48 miljoen aan het OP Oost-programma toegevoegd. Er wordt  nu hard gewerkt om de inmiddels beschikbaar gestelde middelen  aan aanvragers toe te kennen. Voor het eind van dit jaar verwachten we nog een tweede tranche aan REACT-EU-gelden. Al deze en reguliere projecten moeten voor 2023 worden afgerond.

Toekomst

Intussen worden door de Managementautoriteit  voorbereidingen voor de uitvoering van de volgende programmaperiode het ‘EFRO-programma Oost Nederland 2021-2027’.  Dit programma richt zich ook op innovatie en duurzaamheid en zal voortborduren op het OP van 2014-2020. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat Oost-Nederland kan rekenen op een bedrag van ongeveer € 82 miljoen EU-gelden voor zeven jaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de resultaten van subsidieprogramma tot 31 december 2020? Bekijk dan hier: de publieksversie van het zesde jaarverslag van OP Oost. Voor meer informatie over REACT-EU of de programmaperiode 2021-2027 bekijk onze website www.op-oost.eu