Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Atlass: optimaal voorbereid op een baan of vervolgonderwijs

Looptijd: van 2011-08-01 00:00:00 tot 2012-07-31 00:00:00

Het arbeidstoeleidingsproject ATLASS is een gezamenlijk project van de VSO-locatie van de Leo Kannerschool, het Leo Kannercollege en het P.C.Hooft-college Leiderdorp. Met dit project beoogt de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep een onderwijsoverstijgend leer-werkaanbod te realiseren. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF).De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. De arbeidsmarktgerichte opleiding biedt de leerlingen een goede, brede leer- en/of werkroute die hen optimaal voorbereidt op de uitstroom naar vervolgonderwijs (MBO + stage) of een plekje in het arbeidsproces. Binnen de opleiding doen de leerlingen zoveel mogelijk ervaring op in algemeen maatschappelijke situaties en specifiek werkgerelateerde situaties. De zogeheten ‘snuffelstages’ in het derde jaar volgen de leerlingen op leerwerkplekken in nagebootste werksituaties op school, zoals een fietsenmakerij of een reprocentrum. In het 4e leerjaar specialiseert de leerling zich op twee praktijkstages waarna een externe stage in het vijfde jaar volgt. Regelmatig wordt door middel van een beroepeninteresse onderzoek getoetst of de leerling nog op de juiste weg zit. Naast de training van praktische vaardigheden wordt ook aandacht besteed aan andere ontwikkelingsgebieden. Bijvoorbeeld het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Of het ontwikkelen van een adequate houding ten aanzien van het werk en het stimuleren van sociale vaardigheden.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen