Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Let’s work

Looptijd: van 2011-01-01 00:00:00 tot 2012-06-30 00:00:00

De gemeente Lingewaard biedt 55 plussers en gedeeltelijk arbeidsongeschikten intensieve re-integratietrajecten. Daarmee wordt voorkomen dat de klant langere tijd op non-actief staat en zijn positie verslechtert. Het traject is bedoeld als opstap naar een duurzame positie op de arbeidsmarkt. Het is lastig om meteen een duurzame arbeidsrelatie te realiseren. Het maximaal haalbare is vaak een tijdelijk arbeidscontract. Om de kansen op een contract te vergroten ondersteunt de gemeente klanten met onvoldoende kwalificatie. Vaak wordt gestart met een stage waardoor klant en werkgever de kans hebben elkaar te leren kennen. Als beide partijen tevreden zijn ontvangt de werkgever een plaatsingsaanbod. Dit aanbod voorziet in de compensatie van kosten die de werkgever maakt tijdens de periode dat de klant geen volledig loonwaarde niveau heeft. Een no-risk polis voorziet in de risico’s op uitval door ziekte. (Een kennismakingsformule zijn de keukentafel sessies. Deelnemende werkgevers hebben vooraf de intentie uitgesproken een klant de kans te willen geven om werkervaring op te doen (zowel stages als leerwerkplekken als banen). De klanten schuiven bij de werkgevers van hun keuze aan en gaan met ze in gesprek. Het voornaamste doel is kennismaken met elkaar. Dat is de eerste stap naar concrete uitstroom naar een baan.)

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen