Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Eigen kracht

Looptijd: van 2016-09-01 11:31:00 tot

Inhoud project:
Laagopgeleide vrouwen hebben meer kansen gekregen op de arbeidsmarkt door een versnelde opleiding met specifieke aandacht voor individuele problemen. De startgroep van 20 vrouwen volgt de opleiding Facilitaire Dienstverlening of Fastservice en Catering. Van beide niveau 2-opleidingen biedt het Friesland College met extra financiering een verkorte variant aan. De deelnemers halen binnen een jaar hun diploma. Stage en thuissituatie worden op elkaar afgestemd. Kinderopvang is geregeld en studieboeken zijn gratis.
Laagopgeleide vrouwen vanaf 30 jaar krijgen meer kansen tot participatie en daarmee tot emancipatie.  Leeuwarden draagt zo bij aan de 'inclusieve arbeidsmarkt' waarbij iedereen een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt.
 "Dit traject is zo belangrijk voor deze vrouwen", vindt wethouder Andries Ekhart. "Ze hebben nog geen diploma en het is lastig om de hele dag naar school te gaan als je kinderen hebt. Ons doel is dat deze vrouwen met een diploma snel een baan vinden.

Motivatie:
Deze aanpak 'Eigen kracht' is de oplossing op maat voor alleenstaande vrouwen met kinderen zonder diploma. Een goed diploma binnen afzienbare tijd met extra financiering voor faciliteiten en begeleiding op maat draagt bij aan de inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee hebben deze vrouwen een eerlijke kans op werk en zelfstandigheid.  ESF overbrugt hiermee de gaten in de reguliere financieringsmethodieken van onderwijs en gemeenten.

Projectresultaat:
Laagopgeleide alleenstaande vrouwen vanaf 30 jaar met kinderen hebben zonder diploma's geen kans op de arbeidsmarkt. Door het specifieke traject 'Eigen kracht' hebben de vrouwen binnen afzienbare tijd (1 cursusjaar) een goed diploma, dankzij;

-        Extra financiering (gratis studieboeken)
-        Specifieke begeleiding
-        Rekening houdend met individuele situatie (afstemming thuissituatie)
-        Specifieke faciliteiten (kinderopvang)

 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen