Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

GTI-statushouders

Looptijd: van 01-04-2016 tot 01-04-2018

De gemeente Amsterdam wil statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk een goede plek geven in de stad. Speciaal hiervoor is de Amsterdamse Aanpak Statushouders ontwikkeld. De nadruk ligt op snelle begeleiding naar werk of opleiding, samen met inburgering. Als dit (nog) niet kan, volgt eerst begeleiding naar zorg of participatie. Waar mogelijk start de begeleiding al vanuit het asielzoekerscentrum. Uitgaande van de talenten, capaciteiten en mogelijkheden van statushouders, zoeken we naar een passende match op de arbeidsmarkt. Maatwerk is het sleutelwoord. Dagelijks zetten ruim honderd toegewezen klantmanagers zich hiervoor in. De persoonlijke, intensieve, duurzame én integrale Amsterdamse Aanpak leidt ertoe dat nieuwe Amsterdammers onderdeel worden (en zijn) van onze mooie stad. Zodat zij, net als ieder ander, gelijke kansen krijgen.

Op welke manier heeft de subsidie van het ESF bijgedragen aan het project? De ESF-middelen die de gemeente Amsterdam heeft gekregen om statushouders intensief en branchegericht te bemiddelen, zijn van enorme waarde voor het succes van onze Aanpak. De middelen zijn op twee manieren ingezet:

1. Voor extra capaciteit van klantmanagers en jobhunters. Dit heeft geresulteerd in een verlaagde caseload, gemiddeld hebben klantmanagers 300 ‘klanten’ onder hun hoede. In de Amsterdamse Aanpak zijn dit er 50. Hierdoor kunnen klantmanagers intensief met statushouders aan de slag om de talenten, mogelijkheden en capaciteiten in beeld te krijgen. Jobhunters hebben meer tijd om statushouders goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, o.a. door persoonlijke begeleiding, CV- en sollicitatietrainingen, oriëntatie-dagen en gerichte selectie. Daarnaast begeleiden en ondersteunen zij werkgevers tijdens de zoektocht naar en plaatsing van geschikte kandidaten

2. Voor extra taalboost’s: een intensief taaltraject op maat waarin statushouders het vakjargon leren van de beoogde werkbranche. Vaak is dit traject verweven in het inwerktraject op de werkvloer.

Waarom verdient jouw project de ESF award 2018?

Vanaf het moment dat statushouders de sleutel van hun woning krijgen in Amsterdam, zijn wij betrokken bij de Nieuwe Amsterdammers. We luisteren, helpen en begeleiden hen zo goed als we kunnen. Samen kijken naar de toekomst, en naar welke stappen nu mogelijk zijn. We horen veel persoonlijke verhalen, dit maakt ons extra gemotiveerd. Met onze Amsterdamse Aanpak geven we statushouders een zetje in de rug, op weg naar een nieuwe toekomst in Amsterdam.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen