Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Schaakstukken brengen beweging in het onderwijs

Looptijd: van 2016-10-03 14:57:00 tot 2018-03-31 14:57:00
De kinderen van groep 4 zijn hier aan het rekenen.

 

De ontwikkelaars Martin Elderson en Jozias Hillenkamp zijn een zoektocht gestart naar de mogelijkheden om de strategische bewegingen van schaakstukken uit het schaakspel te koppelen aan getallen (= rekenen), letters en woorden (=taal). Op zowel kleine als grote schaakborden worden letters of getallen geplaatst, waarvan de samenhang met behulp van de beweging van het schaakstuk, wordt gevonden door de leerling.

Pilot

Op basisschool CBS de Mandebrink in Appelscha wordt een pilot gedraaid, waarbij kinderen uit de groepen 3 en 4 werken met deze “leermethode”. De positieve ervaringen binnen de pilot zijn aanleiding om programmeurs software te laten ontwikkelen, die nodig is om de veelheid aan reken- en taalpuzzels op een slimme en voor leerkrachten hanteerbare wijze te gaan produceren. Daaraan is ook het ontwikkelen van een leervolgsysteem gekoppeld.

Het kind en de route naar zelfvertrouwen

Kenmerkend en onderscheidend ten opzichte van andere methodes die in het onderwijs worden gebruikt, is de aandacht voor het leerproces en de leerstrategie van elk kind. Ze spreken uitsluitend van puzzels die je kunt oplossen. Dat kan op meerdere manieren, via verschillende routes, passend bij het kind. Elke stap die een kind in het oplossen van de puzzels zet is een stap vooruit. De kinderen ervaren dat ze iets kunnen, het draagt bij aan hun zelfvertrouwen.

Speellokaal en schoolplein

Omdat ze optimaal inzetten op “ontwikkelwinst” voor alle kinderen, gesteund door de nieuwste inzichten vanuit de school-neuropsychologie, krijgen zowel fijn- als grofmotorische bewegingen de aandacht. Daarom wordt er, naast puzzels op een spelbord dan wel een vel met print, ook gewerkt met puzzels in “de ruimte”: In het speellokaal en op het schoolplein doen ze oefeningen met kinderen waarbij ze volop kunnen (en moeten) bewegen, om een oplossing te vinden.

Contact

Wilt u meer weten over het project? Neem gerust contact op met de twee ontwikkelaars. 

Martin Elderson
eldersonsrde@gmail.com
06- 2474 6392

Jozias Hillenkamp
joziashillenkamp@gmail.com
06- 3484 7407

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen