Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Scala in de lift

Looptijd: van 2015-01-06 15:17:00 tot 2015-11-06 15:18:00

 

Inhoud:

Bij uitgeverijen ligt de werkdruk relatief hoog (bron: www.uitgeverijbedrijf.nl). De werkdruk bij Scala ligt ook hoog, waardoor het een uitdaging is om alle taken en gegevens in goede en effectieve banen te leiden. Ook liggen er veel operationele en tactische taken bij het management. Het is niet duidelijk of dit ligt aan te weinig verantwoordelijkheid nemen door de werknemers of te weinig delegeren/verantwoordelijkheid geven door het management. Er liggen hier genoeg kansen voor sociale innovatie door de medewerkers zelf.  
Als innovatieve onderneming houden we graag het tempo erin. Het management moet met een helicopterview over de branche kunnen kijken en contacten kunnen leggen. Dit proces willen we graag bottom-up, van medewerkers naar management, doormaken en doorvoeren, waardoor de sociale innovatie volledig tot zijn recht komt. Scala gelooft heilig dat mensen het beste tot hun recht komen als ze alle ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en zo tot zelfontplooiing kunnen komen.

Motivatie: 

Het gebeurt niet vaak dat een organisatie in zo’n korte tijd zo’n snelle ontwikkeling kan doormaken. In slechts een half jaar is een compleet nieuwe manier van werken geïntroduceerd, met goed geformuleerde doelen en een snelle cultuurverandering. De werknemers hebben dit project zonder uitzondering allemaal enthousiast uitgevoerd en uitgewerkt. 

Projectresultaat:

De medewerkers hebben met elkaar de missie en visie van Scala geoptimaliseerd en op basis daarvan drie speerpunten geformuleerd die de komende anderhalf jaar uitgewerkt worden. Er zijn vier projectgroepen opgezet die hier actief mee aan de slag gaan. Elke groep heeft zijn eigen subdoel. De groepen werken met de projectmethode 'Scrum' en zitten op kantoor als projectteam bij elkaar. Hierdoor komt het eigenaarschap van het werk, de uitwerking van de missie en het behalen van de doelstellingen meer bij de medewerkers te liggen, waardoor het management ontlast wordt en er gewerkt wordt aan uitdagende doelstellingen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen