Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Verhogen veiligheidsbewustzijn op de werkvloer

Looptijd: van 2015-10-01 11:13:00 tot 2016-03-01 11:13:00

Inhoud project:
Vanaf najaar 2015 tot voorjaar 2016 heeft Jespers Advies bv onze organisatie ondersteund bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. In dat kader is de aandacht en begeleiding primair gericht op de Van Alphen leidinggevenden in de verschillende TATA-fabrieken, maar ook zijn workshops georganiseerd voor al het Van Alphen personeel dat in de genoemde fabrieken werkzaam is.

Motivatie:
Dit project moet winnen, omdat de medewerkers van onze firma zich elke dag volledig inzetten tijdens het reinigen van de fabrieken op Tata Steel. Hierbij proberen wij hen maximaal te begeleiden op het gebied van veiligheid. Dit project laat heel goed zien dat ook kleinere bedrijven gebruik kunnen maken van de ESF subsidie om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Projectresultaat:
Tijdens het project bleek dat de meeste doelgroepen zich niet bewust waren van hun omgeving (situational awareness), en dat ze vaak op “de automatische piloot” handelden. Op moment van dit schrijven zijn er na afsluiten van het project geen verzuimongevallen geweest, en scoren we op alle fabrieken hoog als het gaat om veiligheid. Het veiligheidsbewustzijn is vele malen verhoogd, wat dan ook de bereikte hoofddoelstelling van dit project was. (“Verhogen veiligheidsbewustzijn op de werkvloer”)

 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen