Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

EFMZV

EFMZV

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is het nieuwe fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.  Via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij stelt de EU geld beschikbaar voor uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in de periode 2014-2020. Het EFMZV is 1 van de 5 Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa willen aanzwengelen. Het EFMZV:

  • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij;
  • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie;
  •  financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten;
  •  vereenvoudigt de toegang tot financiering.

Hieronder zie je een video met een voorbeeld van een project met ondersteuning uit het EFMZV. Het bedrijf krijgt subsidie om het transportsysteem te verbeteren en te onderzoeken hoe de waterkwaliteit gegarandeerd kan worden.

ACHTERGROND

Sinds 1 januari 2014 geldt in Europa een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Een belangrijke verandering in dit beleid is de invoering van de aanlandplicht. Om verspilling tegen te gaan moet een visser alle vangsten van vissoorten met een quotum aan boord houden en mee aan land nemen (aanlanden). Soms gaat het wel om 40% aan bijvangst. De aanlandplicht stimuleert de visser om selectiever te gaan vissen.

Met het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid dragen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu bij aan een sterkere en duurzamere economie in de Europese Unie in 2020 (de EU 2020-Strategie).

 

PROGRAMMA NEDERLAND

Elk EU-land kan het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) op een eigen manier invullen. Nederland heeft haar invulling vastgelegd in het Operationeel Programma. Dit programma is opgesteld in samenspraak met veel verschillende betrokkenen in de branche en kent 3 hoofdthema’s:

  1. Het invoeren van de aanlandplicht.
  2. Het verder verduurzamen van de visserij- en aquacultuur.
  3. Het verbeteren van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

 Het Operationeel Programma zet zich in voor initiatieven die de innovatie en samenwerking in de visserij- en aquacultuursector bevorderen. Verder is er ondersteuning voor investeringsmaatregelen. Zo introduceert het programma nieuwe technieken en processen in de praktijk.

 

VERSCHILLENDE SUBSIDIES

De volgende subsidies worden gefinancierd vanuit het EFMZV:

 

Meer informatie?

Projecten van dit fonds

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

Raak geïnspireerd Bekijk de fondsen