Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Energieneutrale en Positieve Mestverwaarding m.b.v. Condensing Retort™ pyrolysetechno­logie

Looptijd: van 2015-08-01 tot 2017-08-28


Nederlandse veehouders kampen al jaren met een mest- en mineralenoverschot. Sinds 2014 zijn Ne­derlandse veehouders verplicht een deel van het bedrijfsoverschot te (laten) verwerken.

Een groot deel van de mineralen moet verplicht uit Nederland worden geëxporteerd. Dit brengt grote kosten met zich mee. Bestaande verwerkingstechnieken zijn tevens erg energie-intensief. Pyrolyse van mest en/of digestaat biedt een aantrekkelijke oplossing, met vier voordelen:

  • Volledige of bijna-volledige besparing van fossiele brandstof of restwarmte van andere industrieën voor droogprocessen,
  • Halvering van distributie- en/of exportkosten,* Hoogwaardige mineraalrijke meststof en groeisubstraat (een product in plaats van afval),
  • Langjarige 'carbon capture' door opslag van koolstof in de bodem en reductie van directe broeikas­gasemissies door vermeden gebruik van fossiele energie.
  • Dit project ontwikkelt pyrolysetechnologie voor mest, alsmede mestproducten en bodemverbeteraars op basis van de resulterende kool.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen