Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

House of Skills 2.0 / Doorontwikkeling en uitrol

Looptijd: van 2021-02-15 tot 2023-09-30

Terwijl in sommige sectoren functies veranderen en verdwijnen, mede als gevolg van de Covid 19 crisis en voortschrijdende automatisering en digitalisering, ontstaan in andere sectoren nijpende arbeidstekorten. House of Skills 1.0 heeft de afgelopen drie jaar met behulp van EFRO de skillsbenadering en ketenaanpak voor de arbeid-onderwijsmarkt ontwikkeld. Deze aanpak heeft als doel om mismatches op de arbeidsmarkt te verkleinen, intersectorale mobiliteit te bevorderen, leven lang ontwikkelen te bevorderen en meer duurzame en zinvolle loopbaanpaden te realiseren.

House of Skills 2.0 zet in op doorontwikkeling van de skillsinstrumenten en ketenaanpak voor de kwetsbare groepen en op zijinstroom in díe sectoren waar in Amsterdam de vraag naar personeel het grootst is.en waar we in de komende twee jaar een grote impact kunnen hebben. Dit zijn Bouw en Techniek en Welzijn en Zorg. Daarnaast richt House of Skills zich de komende periode op groepen in de stad die het hardst getroffen worden, o.a. in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.

House of Skills 1.0 begon als een publiek-private samenwerking van 18 triple helix partners met als doel een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt te realiseren, waardoor een Leven Lang Ontwikkelen, intersectorale mobiliteit en duurzame inzetbaarheid gefaciliteerd wordt. Op Initiatief van de gemeente Amsterdam is dit programma in september 2017 van start gegaan. House of Skills werkt momenteel aan het creëren van een eigenstandige positie als programma onder de Amsterdam Economic Board. Met House of Skills 2.0 kunnen we nu een bijdrage leveren aan het herstel van de ontwrichte Amsterdamse economie en arbeidsmarkt als gevolg van de Covid 19-crisis.

De 20 partners, Amsterdam Economic Board (penvoerder), AMS, Bureau Nieuwzorg, Crossover, ditWERKt, Gemeente Amsterdam (EZ, WPI en stadsdeel Nieuw-West), HAN, Vakcentrale CNV, Klimaatmissie Amsterdam, LCS, ManpowerGroup, OBA, Oranje Energie, PANTAR, PlaytoWork, ROCvA, Sigra, TNO en Stichting !WOON, hebben een projectplan voor de doorontwikkeling en uitrol van House of Skills 2.0 gemaakt.

Met House of Skills 2.0 verkleinen we de mismatch op de arbeidsmarkt voor met name die groepen die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. Veel lager- en middelbaar opgeleiden vonden werk in toerisme, retail, cultuur en de luchtvaartbranche doordat de Amsterdamse arbeidsmarkt voor de Covid 19-crisis zeer krap was. Maar veelal in flexbanen waardoor zij nu als eerste weer langs de kant staan. Het wordt niet verwacht dat op korte termijn deze sectoren weer op het oude niveau zullen functioneren. Wat betekent dat veel mensen zich moeten omscholen voor werk in de kraptesectoren. Dit project ondersteunt dit proces door de skillsinstrumenten en de ketenaanpak van House of Skills door te ontwikkelen en in te zetten in vier skillslabs met zestien activiteiten.

De skillsbenadering en ketenaanpak hebben als doel om de huidige fragmentatie in begeleiding en dienstverlening op de onderwijs- en arbeidsmarkt. Om de skillsinstrumenten en ketenaanpak toegankelijk te maken voor de kwetsbare doelgroepen, zetten we in op doorontwikkeling. Het is belangrijk dat het skillsinstrumentarium aansluit bij de leefwereld van deze doelgroepen en op de context van de groeisectoren. Dit is essentieel voor het realiseren van gerichte ontwikkeling en intersectorale mobiliteit van alle groepen. Dit wordt uitgewerkt in activiteiten binnen werkpakket Skillslab 1.

De uitrol van de skillsbenadering en de ketenaanpak hangen nauw samen met de inzet op specifieke doelgroepen en sectoren. Met verschillende doelgroepen en sectoren kunnen grotere aantallen bereikt worden. In de werkpakketten Skillslab 2 en 3 staan de kraptesectoren centraal. De komende twee jaar moeten de activiteiten uit de samenwerking van de partners van House of Skills rond zorg en welzijn en bouw en techniek uitgroeien tot een stevige infrastructuur die de uitrol van werving, assessment, scholing en matching mogelijk maakt. Werkpakket Skillslab 4, richt zich op activiteiten om de kwetsbare doelgroepen te bereiken en hen met passende skillsinstrumenten te motiveren naar ander werk.

De combinatie van versterking van de instrumenten (Skillslab 1) en het in praktijk brengen, verbeteren en opschalen in verschillende sectoren met kwetsbare doelgroepen (Skillslabs 2, 3 en 4) geven een impuls aan de Amsterdamse economie.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen