Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Jongeren Aan de Slag

Looptijd: van 2014-02-01 13:24:00 tot 2015-10-31 13:25:00

Inhoud project:

2 kwetsbare jongeren, die niet of moeizaam een startkwalificatie kunnen halen, op een laagdrempelige manier activeren en kennis laten maken met werkzaamheden in verschillende branches. Dit dmv learning on the job gecombineerd met praktijkgericht leren waarbij zij vaardigheden leren. Enerzijds kunnen de jongeren de afweging maken of ze een toekomst zien in het vakgebied. Anderzijds worden zij, door het aanleren van die vaardigheden, ook aantrekkelijk voor specifieke sectoren op de arbeidsmarkt. Als zij hierin een toekomst zien, bekijken wij de mogelijkheden hoe wij hun positie binnen die branche kunnen verstevigen. Werkgevers direct in contact brengen met deze kwetsbare jongeren. Vanuit Social Return en/of maatschappelijke. betrokkenheid hebben 10 werkgevers in de bouw op initiatief van ons Werkgeverspunt, zich gecommitteerd aan dit project.

Motivatie:

Dit is een mooi voorbeeld hoe de 3 O’s op een intensieve en efficiënte manier met elkaar kunnen samenwerken. Onderwijs: Vooraf aan de werkervaringplek kregen de jongeren op het ROC een aangepaste korte praktijkgerichte opleiding waarin diverse onderdelen van de bouw werden getraind. Overheid: samenwerking met de jobcoach vanuit de gemeente om problemen en belemmeringen daar waar nodig op te lossen en de inspanning vanuit Werkgeverspunt om 10 werkgevers te binden aan dit project. Daarnaast ook het aanbod van een VCA training en certificering. Werkgevers: het bieden van een kans aan kwetsbare jongeren om ervaring op te doen binnen het bedrijf.

Projectresultaat:

Intensieve persoonlijke benadering van de jongere door docenten, jobcoach en de werkgever geeft de jongere zelfvertrouwen en het gevoel van gewaardeerd te worden. Filmpjes over bedrijven en de activiteiten die daar plaatsvinden maken veel meer indruk op de jongere dan woorden of tekstuele informatie. Video cv’s waarmee jongeren konden oefenen met huidige sollicitatie instrumenten. Werkgevers krijgen een heel ander ( positiever)beeld van deze doelgroep. Aangepaste korte MBO opleiding met praktijkgerichte vakken. Alle jongeren binnen het project hebben of een doorstap gedaan naar een BBL traject of zijn zich door het doorlopen van dit project, gaan oriënteren op een ander vervolgtraject.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen