Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

JOOST mag het weten

Looptijd: van 1-10-2019 tot 30-06-2023

Woningcorporaties hebben de komende jaren een grote opgave in de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Een pittige opgave omdat de doelgroep van woningcorporaties niet beschikt over de financiële middelen om hieraan bij te dragen. Daarom zijn corporaties op zoek naar betaalbare innovaties waarmee zij de woonlasten voor huurders binnen de perken houden en het wooncomfort verhogen. State-of-the-art innovaties zijn vaak te duur voor corporaties. Dit terwijl corporaties door hun omvang juist de perfecte startmotor zijn voor de inzet van innovatieve technieken.

Door de OPZuid subsidie kan woonstichting JOOST innovaties toepassen die normaliter afvallen vanwege financiële of onderhoudstechnische redenen. Er wordt een proeftuin gecreërd zodat onderzocht kan worden welke toegepaste technieken geschikt zijn om breder in te zetten in de sociale woningbouw. Uitgangspunt bij de keuze van de technieken is het comfort, het gemak en lage woonlasten voor de toekomstige bewoners.

JOOST heeft al ervaring met diverse energiebesparende en koolstofarme technologieën, zoals WKO installaties en lucht- en bodemwarmtepompen. Op basis van ervaringen zoekt JOOST naar nieuwe technologieën die nog beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep en de total cost of ownership voor JOOST.

Gezien de financiële beperkingen van woningcorporaties is een deel van de innovatie gelegen in het financieel haalbaar maken van de energietransitie door een afgestemde keuze van slimme componenten in het energiesysteem. Met een beperkte subsidie wordt een woningcorporatie in staat gesteld om een innovatief energiesysteem in eerste toepassing te demonstreren en testen. Het project kent dan ook een hoge value for money.

De doelstelling van het project is het testen, demonstreren en eerste toepassing van het beoogde energiesysteem in een appartementencomplex met circa 40 wooneenheden. Het energiesysteem is een nieuwe combinatie van state-of-the-art technieken en benaderingswijzen. Uniek aan het project is de kleinschalige toepassing van de ondergrondse ijsbuffer in combinatie met de individuele warmtepompen. In alle andere toepassingen is een collectieve warmtepomp gekoppeld. De volgende koolstofarme technologieën worden gedemonstreerd in het appartementencomplex:

  • Collectieve ondergrondse ijsbuffer en zon-luchtcollectoren;
  • Individuele warmtepompen;
  • Geautomatiseerde geoptimaliseerde aansturing;
  • PV-panelen gecombineerd met een sedum dak;
  • Balansventilatie met warmteterugwinning;
  • Energiebesparende installaties in het gebouw.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen