Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Innovatief broedhuis: Duurzame paling en tarbot!

Looptijd: van 2017-07-14 tot 2020-07-13

Door een mondiale stijging in de vraag naar voedsel maakt de aquacultuursector een sterke groei door. Er worden wereldwijd gezien steeds meer vissen, schaal- en schelpdieren gekweekt ten opzichte van wildvangst. Circa 50% van het huidige aanbod van aquatische producten op de wereld wordt geleverd door aquacultuurondernemingen. De verwachting is dat de productie vanuit aquacultuur in 2020 met 35% is gestegen ten opzichte van 2014 (OECD-FAO 2012).

Een knelpunt bij de duurzame kweek van paling en tarbot is dat er geen/beperkte beschikbaarheid over kwalitatief goed pootgoed is. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om paling uit gekweekt pootgoed te produceren. De kwaliteit van gekweekt tarbotpootgoed varieert te sterk om de kweek rendabel te maken.

Fry-Marine en Glasaal Volendam willen daarom nieuwe technische/biologische oplossingen ontwikkelen voor de productie van glasaal (palingpootgoed) en tarbotpootgoed, om zo de duurzame kweek van paling en tarbot mogelijk te maken.

Voor de productie van tarbotpootgoed is de gecontroleerde reproductie van tarbot een uitdaging. Dit is het voortplantingsrijp maken van de ouderdieren door hormonale behandeling. Hier is Fry-Marine nog niet eerder in geslaagd. Voor de productie van glasaal vormt vooral het vinden van een geschikte voedingsreceptuur een uitdaging. Het is momenteel niet bekend wat het optimale dieet van palinglarven is. Hierdoor worden de larven niet ouder dan een maand.

Glasaal Volendam beschikt over veel kennis over hormonale behandeling van ouderdieren. Fry-Marine heeft veel ervaring met het produceren en ontwikkelen van larvaal voeder. Door samen te werken en openlijk kennis te delen, denken beide partijen een sprongsgewijze innovatiestap te maken.

Binnen onderhavig project worden nieuwe kweektechnieken en protocollen, voeders en kweekfaciliteiten ontwikkeld specifiek voor de productie van glaasaal en tarbotpootgoed. In eerste instantie gebeurt dit op kleine schaal. Zodra een goed kweekregime is ontwikkeld, worden de processen doorontwikkeld voor de opschaling en praktijktoepassing van de techniek.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen