Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Emerging Disease Campus

Looptijd: van 2011-07-15 00:00:00 tot 2015-06-30 00:00:00
emerging disease campus

Emerging Disease Campus brengt wetenschappelijke kennis in praktijk

Het Central Veterinary Institute (CVI) van Wageningen UR, vestiging Lelystad, is een internationaal gerenommeerd en erkend onderzoeksinstituut op het gebied van besmettelijke dierziekten. Een belangrijke doelstelling van het CVI is om publiek gefinancierd fundamenteel en toegepast onderzoek door te trekken naar daadwerkelijke product- en dienstontwikkeling. Dit is belangrijk, omdat op het vlak van gezondheid voor mens en dier de wereld voor een aantal nieuwe en grote uitdagingen staat, zoals de groeiende problematiek van antibioticaresistentie en het opkomen van exotische infectieziekten bij mens en dier.

Het project Emerging Disease Campus (EDC) werd opgezet als dé plek waar ideeën ter bestrijding van (infectie)ziekten verder worden geholpen en waar de opgedane kennis en onderzoeksresultaten op de markt worden gebracht met behulp van nieuwe fondsen en business expertise. Dit zorgt voor extra regionale bedrijvigheid. Het CVI ontving subsidie vanuit Kansen voor West om binnen de EDC een samenhangend pakket aan activiteiten uit te voeren: het ontwikkelen van een valorisatiesysteem, het uitvoeren van twee onderzoeksprojecten waarop het valorisatiemodel kon worden toegepast en het opzetten van een Biobank. Dit is een gecentraliseerde opslag van preparaten op een dusdanig grote schaal, dat een goede infrastructuur is ontstaan voor biomedisch onderzoek door onder andere spin off bedrijven.


'Van valorisatie van kennis is sprake als de kennis niet alleen bruikbaar is voor eigen vakgenoten, maar ook voor andere belanghebbenden, of dat nu bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties zijn.'

Samenwerking tussen : Centraal Veterinair Instituut, Stichting Dutch Collaborative Biobank (DCB) en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen