Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Investeringsimpuls Fonds Financieringsinstrument SOFIE

Looptijd: van 2018-04-01 tot 2023-09-30
SOFIE

West-Nederland heeft een belangrijke opgave om de CO2 uitstoot terug te dringen van de uitstoot van CO2. Rotterdam, Den Haag en Zuid-Holland trekken gezamenlijk op om voldoende financiering beschikbaar te stellen voor investeringen in CO2 reductiedoelstellingen. Het ex ante onderzoek heeft aangetoond dat er in Zuid-Holland meer vraag is naar financiering dan het beschikbare aanbod. Hierdoor dreigt de gewenste verduurzaming relatief moeizaam tot stand te komen.

Met het financieringsinstrument SOFIE regionaal wordt een nieuwe impuls gegenereerd om deels tegemoet te komen aan het geconstateerde marktfalen. De nieuwe investeringsimpuls via Kansen voor West II biedt de mogelijkheid om de investeringscapaciteit aanzienlijk op te schalen en nieuwe partners zoals de EIB te interesseren voor mede-investering in te toekomst.

SOFIE voorziet in het wegnemen van investeringsobstakels via het aanbieden van maatwerkfinancieringen (leningen/garanties/participaties). Door financieringen te verstrekken in plaats van leningen worden private investeerders geholpen om hun businesscase rond te krijgen, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn om een substantieel deel van de investeringen zelf te financieren. Met de investeringen draagt SOFIE aanzienlijk bij aan de provinciale doelstelling om voor 2050 85% CO2 reductie te behalen t.o.v. 1990.

De investeringsstrategie van het project is enerzijds gebaseerd op een actueel beeld van de markt voor financiering (zie ex ante warmtefonds) en anderzijds gebaseerd op een door provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag opgesteld investeringskader. Dit investeringskader is gestoeld op de beleidsdoelstellingen van provincie Zuid-Holland.

Na de opschaling van SOFIE is er serieus kans om een vervolginvestering vanuit de Europese Investeringsbank te verkrijgen, omdat het schaalniveau van het fonds (zowel wat betreft de omvang van het fonds als voor wat betreft het bereik van het fonds) op een voor EIB gangbaar niveau komt.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen