Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Krachtig onderwijs en re-integratie voor een krachtige regio

Looptijd: van 2013-12-05 00:00:00 tot 2015-05-31 00:00:00

Negen gemeenten uit de Achterhoek hebben de handen ineengeslagen voor de re-integratie van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten willen voor werkzoekenden zonder uitkering (NUO), deels arbeidsgeschikten en 55-plussers de kansen op een baan vergroten. Voor dit project werd een beroep gedaan op middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De gemeenten willen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen door middel van verschillende activiteiten, zoals gerichte scholing en begeleiding naar beroeps- en arbeidsmarktkwalificaties. De maatwerk re-integratietrajecten sluiten aan op de capaciteiten, competenties en wensen van de cliënten. In nauwe samenwerking met het Graafschap College, het grootste onderwijsinstituut in de regio, worden de scholingstrajecten vormgegeven. In vervolg op het scholingstraject begeleidt de gemeente de deelnemers intensief van school naar werk. Voor nagenoeg alle 535 deelnemers zullen de kansen op de arbeidsmarkt stijgen. Aan het einde van het project zijn 35 deelnemers uitgestroomd naar regulier werk, 25 deelnemers naar gesubsidieerd werk en 5 deelnemers hebben een zelfstandig beroep opgepakt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen