Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Online celgetalmeter voor gezonde melkveehouderij

Looptijd: van 2016-06-01 00:00:00 tot 2018-05-31 00:00:00

Er is gedurende de laatste jaren een zeer snelle groei van het aantal melkrobots in de melkveehouderij. In West Europa is op dit moment van alle nieuw geinstalleerde melksystemen, 50% tot 60% een melkrobot, met een voorspelling dat er in 2020 wereldwijd ongeveer 20,000 robots per jaar zullen worden verkocht (bron: GEA FT)

De schaalvergroting in de melkveehouderij en de adaptatie aan melkrobots zullen leiden tot een verminderd contact van de boer met zijn dieren. De boer zal zich daardoor meer en meer laten leiden door automatische metingen in de melksystemen, met name in de robot. Het celgetal van demelk is een algemeen bekende parameter, die veel zegt over de gezondheid van het dier. Hoe lager het celgetal, hoe gezonder het dier.

Het project Mastilmilk gaat over de ontwikkeling van een on-line meetinstrument om betaalbaar en automatisch in de stal het celgetal van de melk te meten voor elke individuele koe.

Aktiviteiten en consortium
De aktiviteiten richten zich in dit project vooral op het brengen van het huidige functioneel Model (TRL4) naar een 7-tal pre-productie prototypes en demonstratie daarvan in een praktijkomgeving (TRL7). Het project is daarmee gericht op valorisatie van technologie binnen de maatschappelijke uitdaging “voedselzekerheid, duurzame landbouw en bioeconomie”. Het project bestaat uit de volgende aktiviteiten, die gekoppeld zijn aan de 3 projectpartners:

1. Ontwikkeling en realisatie van 7 pre-productie prototypes van de instrumenten; leiding door Mastiline.
2. Ontwikkeling van reagentia en een container/cassette ontwerp voor de reagentia die gekoppeld kan worden aan de pre-productie prototypes van het instrument; leiding door PerkinElmer Groningen.
3. Een demonstratie en validatie van de sensoren in de praktijk door DairyCampus; leiding door DairyCampus, onderdeel van Wageningen Universiteit.

Ieder lid van het consortium brengt hiermee zeer specifieke waarde en kennis in het project, die nodig is om het project te laten slagen. Mastiline BV werkt als MKB bedrijf voor hun deel van de ontwikkeling met andere bedrijven samen als toeleveranciers van kennis en expertise, zoals the Sensor Factory BV en IZER BV. Dat betekent dat er meer MKB bedrijven zijn betrokken dan in eerste instantie lijkt. Met PerkinElmer is een groot bedrijf betrokken, al is de vestiging in Groningen op zichzelf nog steeds MKB. De DairyCampus is de kennisinstelling die vooral betrokken is bij de demonstratie van de ontwikkelde sensor en reagentia.
Er is strategisch bewust gekozen om de leveranciers van melkrobots buiten dit project te houden. Mastiline wil graag werken met meerdere melkrobotleveranciers en zich niet vastleggen op een enkele partner. Er zijn in het projectvoorstel wel bijlagen toegevoegd met brieven van aanbeveling van enkele melkrobotleveranciers, zodat de interesse van de markt wel geborgd is.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen