Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

PGO-ecosysteem Noord-Nederland

Looptijd: van 2019-09-16 tot 2023-12-31

Binnen dit project werken we met een groot consortium van zorgaanbieders, enkele grote bedrijven en vele MKB-partijen samen aan de totstandkoming van een PGO-ecosysteem voor Nederland, als vliegwiel voor noodzakelijke innovaties in de zorg en bedrijvigheid in Noord-Nederland.

UITDAGING
In Nederland staat men in de gezondheidszorg voor een enorme maatschappelijke uitdaging!
Door vergrijzing zal de zorgvraag in de nabije toekomst veel groter zijn dan wat het (professionele) zorgaanbod aankan. De huidige manier van zorgverlening is onhoudbaar geworden en zal stevig moeten innoveren. Technologische vooruitgang is cruciaal. In Noord-Nederland is deze uitdaging extra groot: reeds nu al zijn de tekorten van bijvoorbeeld huisartsen en verpleegkundigen merkbaar. Een andere grote uitdaging is de broosheid van de Noord-Nederlandse economie, waarin de gezondheidszorg ook nog eens de grootste economische sector vormt! Het is gewenst dat de innovatie in e-Health toepassingen in Noord-Nederland enorm wordt gestimuleerd.

OPLOSSING VIA PGO’S
Dit plan wil beide uitdagingen aan elkaar verbinden en er een oplossing voor bieden, via het creëren van een vliegwiel voor zorginnovatie, namelijk het realiseren van een “open ecosysteem voor PGO’s”.
Een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) geeft burgers functionaliteiten om zelf hun gezondheid te kunnen managen en laat hen digitaal deelnemen in het eigen zorgnetwerk. Preventie en zelfredzaamheid nemen zo toe, (in)formele zorg kan daardoor nog meer ‘op de juiste plek’ worden geboden, de druk op het professionele zorgaanbod wordt minder en burgers blijven gezonder.
PGO’s kunnen pas goed tot ontwikkeling komen als zij professionele data van zorgaanbieders en eigen data van burgers (zelf ingevoerd, maar bijvoorbeeld ook verkregen via wearables) aan elkaar kunnen verbinden, maar aan de zorgkant is het investeren daarin pas de moeite waard als er voldoende PGO's met voldoende kritische massa zijn. Een typisch kip-ei probleem dus!

PLAN
In Noord-Nederland bestaat al een goede samenwerking van zorgaanbieders op het gebied van ICT in de Stichting GERRIT, waarbinnen een uitwisselingsinfrastructuur voor de zorg is gerealiseerd waarmee de regio absoluut vooroploopt in Nederland. Met een groot deel van deze zorgaanbieders én samen met het bedrijfsleven in Noord-Nederland, willen wij deze infrastructuur uitbouwen naar een open en veilige infrastructuur voor uitwisseling met PGO’s. Middels de implementatie van diverse use-cases, waarbij verschillende toepassingen voor patiënten/burgers in verschillende zorgsituaties worden ingezet, willen we komen tot een kritisch gebruiksvolume, met impact voor de zorg. Vervolgens stimuleren we de zorg- en MKB-partijen om verdergaande nieuwe ontwikkelingen ‘op’ deze infrastructuur te realiseren. Aldus ontstaat het beoogde vliegwiel voor zorginnovatie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen