Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Scholingsinitiatief callcenterbranche

Looptijd: van 2008-04-27 00:00:00 tot 2009-04-26 00:00:00

De jonge call centerbranche kent grote verschillen in opleidingsniveau. Ook de achtergronden van de werknemers lopen uiteen: vaak zijn het herintredende vrouwen, vmbo-schoolverlaters of studenten. Om hierin lijn te brengen, bestaat sinds kort de opleiding tot call centermedewerker. Deze opleiding is onderdeel van een lesprogramma voor medewerkers dat met ESF-steun van de grond is gekomen. Zij verbeteren hiermee hun doorgroeimogelijkheden.   De opleiding tot call centermedewerker is een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) dat wordt afgesloten met een door de overheid erkend diploma. Het is een van de specifieke call centeropleidingen in het project. Dat kent daarnaast een aantal kortere door de branche erkende trainingen. Ten slotte bevat het aantal algemene opleidingen. Het gehele project is vooral gericht op medewerkers zonder startkwalificatie (minimaal mbo-2), op ouderen en op jongeren.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen