Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Onderzoek effecten pulstechniek binnen de garnalenvisserij

Looptijd: van 2017-01-01 tot 2019-01-01

Het project bestaat uit 2 opdrachten:

1. Bodemonderzoek: In deze opdracht staat de vraag centraal 'Wat is het effect van garnalen pulsvisserij op het bodemecosysteem?'. Om inzicht te krijgen in de (langetermijn) effecten van de garnalenvisserij op het bodemecosysteem wordt een veldexperiment uitgevoerd.
2. Selectiviteit: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoogt de selectiviteit te verhogen en de verstoring van de zeebodem te verminderen in de garnalenvisserij. Het is daarom belangrijk om de vangst en verandering in vangst te onderzoeken binnen de garnalenpulsvisserij. Meer inzicht is nodig in de technische selectiviteit, de visserijdistributie en de visserij-intensiteit van de traditionele garnalentuig en het garnalenpulstuig. Meer inzicht verkrijgen in de selectiviteit en doeltreffendheid van de garnalen boomkor en het pulstuig staan hierin centraal.

Bij de ontwikkeling van bovenstaande opdrachten zullen de resultaten van een poweranalyse in de tweede helft van 2016 deel uitmaken. De analyse wordt uitgevoerd door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek en Zee (NIOZ). Uit deze analyse zal o.a. duidelijk worden hoeveel vissers (steekproefgrootte) aan het onderzoeksprogramma moeten deelnemen om voldoende gegevens te hebben. Met deze gegevens kunnen conclusies worden getrokken over de mate van vangst en bijvangst.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen