Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Smart Energy Management

Looptijd: van 2017-04-01 tot 2021-12-31

In het kader van de nodige energietransitie, wordt door overheden en bedrijfsleven fors ingezet om duurzame energie te implementeren, energiebesparing te bevorderen en gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen. Er zal meer en meer zonne-, wind- en waterenergie worden ge?mplementeerd, elektrisch rijden zal enorm toenemen en energiebesparing blijft een belangrijk punt. Deze transitie levert een aantal uitdagingen voor ons elektriciteitssysteem. Nieuwe E-gebruikers (Elektrische voertuigen, warmtepompen, etc) vormen een zware belasting vormt elektriciteitsnetten die hierop niet zijn uitgelegd. Als lokale elektriciteitsproductie (zon, wind) optimaal kan worden benut, kunnen verzwaringen in het net lichter zijn of worden uitgesteld, hetgeen van groot belang is om de kosten van de elektriciteitsvoorziening te beperken en de doelstellingen voor CO2 reductie en elektrisch rijden te behalen.

Dit kan alleen worden gerealiseerd als er slimme regelstrategie?n worden toegepast doe vraag en aanbod op elkaar afstemmen, rekening houdend met beperkingen in het elektriciteitsnet. Flexibiliteit (het kunnen verschuiven van vraag of aanbod naar andere momenten in de tijd) is een kernbegrip van de toekomstige stroomvoorziening. Het tijdig en effectief voorzien in de groeiende behoefte aan de flexibiliteit van ons energiesysteem wordt wel gezien als een van de grootste uitdagingen in de energietransitie.

Concrete projectdoelstellingen zijn het in samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen ontwikkelen en demonsteren van een aantal essenti?le schakels t.b.v. een opschaalbaar Smart Energy Management systeem:
? Bewerkstelligen van connectiviteit van EV-laadsystemen, home charging systemen en micro WKK, benodigd voor de integratie en operatie in een Smart Energy Management systeem
? ?Plug-and-play? maken van de koppeling van (energie)systemen in een Smart Grid.
? Het ontwikkelen van bi-directionele laadpalen voor elektrische auto?s, al nieuw product van Ecotap.
? Versterken van de business case voor MTT?s micro WKK systemen, door verlaging van de kostprijs met meer dan 40% en door efficiency verhoging.
? Opzetten en operationeel maken van een Smart Energy Management systeem, waarin deze nieuwe technologie?n worden ge?ntegreerd met bestaande energiesystemen, en waarin flexibiliteit wordt verhandeld op basis van een werkende business case, als te vermarkten product door Senfal.
? Verdere uitrol van het concept in het OP-Zuid gebied te promoten en te bevorderen.

Het Smart Energy Management project voorziet in een significante stap richting een op grote schaal uitrolbaar energie management systeem voor het smart grid. Hiertoe beoogd het project een aantal innovaties op sleutelonderdelen te bereiken: (i) Verbeterde ontsluiting van beschikbare flexibiliteit, (ii) Verbeteren duurzaamheid en waardecreatie, en (iii) toepasbaarheid verhogen en demonstreren.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen