Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Smart Optical Monitoring for condition-based Maintenance

Looptijd: van 2019-10-01 tot 2022-09-30

In dit project zal een proeftuin voor condition-based maintenance van ondergrondse infrastructuur middels slimme optische monitoring worden opgericht. Binnen deze proeftuin zal een consortium van MKB bedrijven en kennisinstellingen deelnemen met als doel het delen van kennis en expertise in een open innovatiesetting om nieuwe condition based en predictive maintenance technologie, kennis en diensten te ontwikkelen, speciaal voor de utilities sector. In het project wordt een innovatieve glasvezel sensortechnologie, Smart Optical Monitoring, verder ontwikkeld en geïntegreerd in Condition Based Maintenance programma’s voor het ondergrondse gas- en waterleidingnetwerk, maar ook installaties met gevaarlijke gassen in de procesindustrie en andere toepassingen. Hiermee kan het ondergronds leidingnetwerk ook geschikt en veilig gemaakt worden voor het transport en de grootschalige distributie van waterstof. Verder biedt de optische technologie enorme mogelijkheden voor toepassing in de volgende generatie telecom-glasvezelnetwerken.

Innovatie
De innovatie betreft het toepassen van glasvezelkabels voor lekkagedetectie met een optische in plaats van akoestische methode door middel van innovatieve optische sensortechniek. Dit beoogt men te bereiken middels het verwerven van kennis met betrekking tot fotonische sensoren en bijbehorende meet- en regelsystemen, permeabiliteit van chemische stoffen, niet-destructieve lekkagetesten en fysische bevestigingstechnieken, alsmede het inpassen daarvan in meetmethodes en een condition based monitoring strategie. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om het gehele leidingnetwerk continu en op afstand te monitoren. Op basis van de verkregen data kan selectief onderhoud gepleegd worden op plaatsen waar dit nodig is, het zogenoemde condition-based maintenance. Bovendien zullen nieuwe meetmethoden ter bepaling en voorkoming van lekkages worden ontwikkeld, wat gewenst is voor de toekomstige distributie van waterstof.

Meerwaarde
De maatschappelijke meerwaarde van deze ontwikkeling ligt in het feit dat condition-based maintenance van ondergrondse leidingen mogelijk wordt gemaakt. Met de verkregen data wordt het mogelijk om de precieze locatie van problemen te achterhalen, waardoor down time en onderhoudskosten significant verlaagd worden. Bovendien kunnen lekkages van drinkwater, aardgas en waterstof door tijdig onderhoud voorkomen worden. Dergelijke lekkages resulteren in grote verliezen, kosten en gevaar voor mens, dier en/of milieu.

Markt
Men verwacht dat dit project een enorme impact zal hebben op het ondergrondse leidingnetwerk in Nederland, doordat condition-based maintenance mogelijk wordt gemaakt. De business case richt zich op:
- Dienstverlening Condition Based Maintenance, metingen, expertise e.d.
- productie en levering van sensoren en hardware
- verwaarding van IP-rechten en licenties
- valorisatie en uitbreiding van nieuwe kennis voor toekomstige ontwikkelingen en projecten

Aansluiting met OPZuid 1B1 Versterking Innovatiesysteem: Maintenance
Dit project sluit aan bij het programma Maintenance Zuid-Nederland, hoofdlijn 2, de Utilities sector voor het onderhoud aan de distributienetwerken voor gas, drinkwater en waterstof, met als focusgebied remote en niet-destructieve inspecties. Hiervoor dragen composiet onderhoud & gebruik en condition-based & predictive maintenance bij door onderhoud van kritieke hardware in specifieke condities, zoals pijpleidingen en gasdistributie, voorspelbaar te maken. De ondersteunende ontwikkeling is een Proeftuin, waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht samenwerken om oplossingen uit te ontwikkelen, testen en implementeren voor de Infrastructuur & Utilities sector. De samenwerkende partners beogen de regionale structuur te versterken, innovatie te bevorderen en kennis te valoriseren. Het doel is om een technologie te ontwikkelen, en te bewijzen dat deze breed inzetbaar zal zijn voor een breed scala aan toepassingen. In onderhavig project zal maximale synergie en meerwaarde gecreëerd worden voor alle betrokken MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en overige partijen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen