Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Van feed naar food

Looptijd: van 2016-06-01 tot 2018-08-31

DCP is een in Ter Apelkanaal gevestigde MKB-onderneming. DCP ontwikkelt, produceert en vermarkt voedingsmiddelen ingrediënten die aansluiten bij de maatschappelijk noodzaak om efficiënt om te gaan met grondstoffen en de ecologische foodprint van de vleesconsumptie te verminderen. Door een zeer creatieve opzet van productie-unit en het gebruik van zelf ontwikkelde, deels gepatenteerde, productietechnieken is DCP in staat zeer innovatieve eiwitten te extraheren uit dierlijke bijproducten van runderen.
In 2013 heeft DCP in Ter Apelkanaal een fabriek in gebruik genomen voor de productie van collageen eiwitten uit runderhuiden. De onderneming heeft vanaf de start van de productie in 2013 een snelle groei laten zien van nul naar € 8 mln omzet in 2015 en van nul naar 22 FTE’s. De afzetmarkten zijn wereldwijd, DCP exporteert inmiddels naar meer dan 35 landen.
In een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie is op laboratoriumschaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met een lage temperatuurprocessing eiwitten te extraheren uit kippenhuiden. In dit strategisch innovatieproject wil DCP met de op laboratoriumschaal opgedane kennis en ervaring de stap maken naar de ontwikkeling en validatie van een pilot proces op industriële schaal. Tegelijkertijd zal binnen het innovatieproject aandacht worden besteed aan valorisatie van opgedane kennis en ervaringen. DCP wil door de uitvoering van dit project een product in de markt kunnen neerzetten dat wereldwijd uniek is. Het project biedt DCP groot potentieel tot diversificatie, verdere internationalisering en groei.
Om verder te kunnen groeien, is voor DCP diversificatie belangrijk. Innovatie is hiervoor de drager. Vernieuwing van processen en producten maken het voor DCP mogelijk om zich fundamenteel te onderscheiden in een internationale markt. Indien DCP er in slaagt om uit kippenhuiden een eiwitcomponent tot waarde te kunnen brengen, door deze reststroom te verwerken tot een onderscheidend assortiment van functionele eiwitten, kan dit een enorm potentieel bieden, zowel maatschappelijk als economisch gezien.
Hoewel er collageen alternatieven aanwezig zijn voor rund en varkensgrondstoffen, is – internationaal gezien - op industriële basis geen kippencollageen beschikbaar. De extractiemethode die DCP in eigen beheer heeft ontwikkeld voor runderen is niet geschikt voor kip. Belangrijke technische risico’s in het project vormen de beoogde grondstofselectie (kippenhuiden van slachtkippen), de ontvetting van de kippenhuiden, de extractie van het kippencollageen en de relatief hoge microbiologische nabesmetting van de huid tijdens het slachtproces
Indien DCP er in zou slagen om uit kippenhuiden een eiwitcomponent tot waarde te kunnen brengen, kan dit een enorm maatschappelijk en economisch potentieel bieden. Bij een verwerking van 20.000 ton kippenhuiden geeft dit een additionele toegevoegde waarde van 24 eurocent per kilo grondstof, ofwel € 4,8 mln per jaar (20.000 ton * 0,24 ton) . Een verwerkingslijn van 20.000 ton vereist een investering van ongeveer € 5 mln. Bij een succesvol verloop van dit innovatieproject is er dus alle reden voor DCP om een separate fabriek voor de productie van hoog functionele eiwitten uit kippenhuiden te bouwen in Ter Apelkanaal. De directe werkgelegenheid van zo’n fabriek bedraagt 17 FTE.
Dit innovatieproject opent voor DCP de deur naar hele nieuwe markten. Gezien de groei van de consumptie van kip wereldwijd is dit een aantrekkelijke markt. De doorlooptijden van kuiken naar slacht zijn relatief kort in vergelijking met varken of rund. Bijkomend voordeel van bijproducten van kippen als grondstof is dat een Halalwaardig product kan worden geïntroduceerd, met alle wereldwijde marktperspectieven van dien.
De voorspelling is dat de wereld bevolking zal gaan stijgen van 7 miljard mensen nu naar 10 tot 12 miljard mensen in 2040. Daar komt bij dat met name door de welvaartstijging wereldwijd steeds meer mensen dierlijke eiwitten gaan eten. Hierdoor neemt niet alleen de druk op ons ecosysteem toe, maar komt ook de voedselzekerheid sterk onder druk te staan.
Het innovatieproject moet het mogelijk maken om hoog functionele eiwitten voor de voedingsmiddelenindustrie te kunnen extraheren uit kippenhuiden en daarmee de 2e conversie van karkas naar eindproduct te verhogen. Door per kip meer eiwitten te kunnen gebruiken in de humane voeding stijgt het rendement van de conversie, met alle maatschappelijke voordelen van dien. Het project sluit daarmee naadloos aan bij de Noord-Nederlandse RIS3 en de Noordelijke Innovatieagenda (NIA) en specifiek op de Noord-Nederlandse maatschappelijke uitdaging ‘Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie’. Het innovatieproject sluit tevens aan bij de agenda en roadmap van de topsector Agri&Food, specifiek op de innovatiethema’s resource efficiency (thema 2) en duurzame maaktechnologie, onderdeel procestechnologie (thema 9).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen