Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

VIBE - VIRTUAL HUMANS IN THE BRABANT ECONOMY

Looptijd: van 2018-01-01 tot 2022-04-30

Virtual Reality is in feite een gesimuleerde wereld. De toepassing van VR-brillen is inmiddels een steeds bekender fenomeen. De marktpotentie is enorm. Virtual Reality gaat in tal van sectoren tot disruptieve toegepaste innovatie leiden. De entertainment industrie is slechts het topje van de ijsberg. In 2020 wordt een marktomvang van 120 miljard euro verwacht.

Probleemstelling:
Dit project richt zich op de toepassing van Virtual Humans in de zorgsector. Virtual Humans kunnen worden gezien als de lerende medepersonages in VR-omgevingen. Tot op heden zijn deze Avatars niet slim ontwikkeld. Avatars reageren middels vooraf geschreven of gesproken tekst, leren niet van de 'echte' persoon die gebruik maakt van de Avatar, hebben een robotachtige uitstraling, en ze reageren niet op veranderende situaties. Daarnaast is de interactie tussen mens en avatar gering. Deze is nog niet interactief en als er sprake is van interactie, is dit op een basaal niveau. Daarnaast reageert de avatar nog niet op non-verbale communicatie (lichaamshouding, ogen etc.).

Doelstelling:
VIBE brengt hier radicale verandering in en realiseert daarmee een nieuwe multi-toepasbare basistechnologie die toepasbaar is in veel sectoren. Daarnaast wordt op drie zorgdomeinen geëxperimenteerd met de inzet van Virtual Humas in de Life Sciences & Health sector. Binnen deze sector bestaat namelijk de behoefte aan het efficiënt ontwikkelen en toepassen van Virtual Humans om daarmee de effectiviteit (gedragsverandering) en efficiency van trainingen voor het personeel te verbeteren. Stelt u zich voor dat in alle hoog risico omgevingen, getraind kan worden in Virtual Reality, mede lerende medepersonages die zowel verbaal, non-verbaal lerend interacteren met de gebruiker. Met de huidige technologie en computationele mogelijkheden, is zowel innovatie in de basistechnologie mogelijk, als snelle implementatie in de Life Sciences & Health sector.

Projectpartners:
VIBE kent veertien projectpartners: vijf kennisinstellingen, drie zorginstellingen en zes bedrijven. Partijen kenmerken zich door zeer diepgaande kennis van algoritmes, en gelieerde VR-technologie, tot aan professionele zorginstellingen die zowel een living lab omgeving bieden voor experimenteerruimte met VR, als ook de meerwaarde zien van het gebruik van Virtual Humans.
De projectpartners zijn als volgt:
- Tilburg University (penvoerder)
- Noldus
- VisionaiR3D
- IC3D Media
- BlueTea
- Samure
- Indicia
- NHTV
- Fontys Eindhoven
- ROC Tilburg
- Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
- Amphia Ziekenhuis
- Spaarne Gasthuis
- Maxima Medisch Centrum Veldhoven (vanuit het maatschap MSB)

VIBE bestaat uit twee werkpakketten. Ten eerste de Proeftuin Spoorzone Tilburg. Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een basistechnologie voor avatars, die uiteindelijk toegepast kan worden in meerdere sectoren. Ten tweede het Living Lab Health, dat drie toepassingsdomeinen kent in hoog-risico omgevingen (Verloskunde, Oncologie, Operatiekamers). HIer wordt de ontwikkelde avatar technologie toegepast. Tussen de werkpakketten vindt continu feedback plaats.

Unique Selling Point: Multi-purpose technologie ontwikkeling en implementatie
Dit project uit zich dan ook in een tweeledige businesscase, met diverse resultaten. Ten eerste zal de basistechnologie toegepast kunnen worden in diverse sectoren en maatschappelijke domeinen. Denk hierbij aan maintenance (virtual companion), lucht- en ruimtevaart (virtual instructors), onderwijs (intelligent tutoring systems), maar ook safety & security. Ten tweede is er directe implentatie in de zorg mogelijk. Alle resultaten worden gecentraliseerd in het nieuwe cluster in de Tilburgse Spoorzone.

Economische potentie
Wat betreft de toepassing van VR in de zorg verwacht Goldman Sachs dat er wereldwijd een potentieel is van circa acht miljoen artsen en verpleegkundigen voor toepassingen met VR- en AR-technologie. Naar verwachting gebruiken in 2020 circa. 800.000 artsen en verpleegkundigen VR- en AR-technologie; een getal dat in 2025 oploopt tot 3,4 miljoen (€ 4,5 mld. markt in 2025). Via het VIBE project worden significante economische en maatschappelijke effecten gerealiseerd

Begroting
De totale projectgrootte van VIBE komt neer op € 7.069.626,97. In totaal vraagt het VIBE project € 3.328.567, 27 subsidie aan. Deze subsidie bestaat uit een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en uit een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. De overige € 3.741.059,74 worden door het consortium ingebracht als co-financiering.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen