Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

ARBEIDSKANSEN EN FLEVOLAND I

Looptijd: van 2013-01-01 14:40:00 tot

Inhoud project:
Werkbedrijf Lelystad heeft als taak zoveel mogelijk bijstandscliënten aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Om cliënten arbeidsfit te maken wordt uitgebreide ondersteuning geboden in de vorm van coaching, werkervaring en gerichte scholing. Men is immers veel kansrijker op de arbeidsmarkt als je aan het werk bent dan als je thuis op de bank zit. Ook gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring op te laten doen. Dit werk wordt marktconform uitgevoerd. Daarnaast maakt het Werkbedrijf gebruik van de infrastructuur van het SW-bedrijf. Het Werkbedrijf Lelystad draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Werkbedrijf Lelystad wordt mede gefinancierd door het ESF. 

Motivatie:
Werkbedrijf Lelystad is een unieke uitvoeringsorganisatie onder de Participatiewet. Naast de prachtige resultaten op het gebied van uitstroom naar regulier werk beantwoordt het Werkbedrijf aan de doelstellingen van de Participatiewet: iedereen doet mee! De uitvoeringsorganisatie sluit goed aan bij de wens de unieke infrastructuur van het SW-bedrijf te blijven benutten maar daarnaast de re-integratie in Lelystad op een zelfstandige wijze vorm te geven. Werkbedrijf Lelystad is een voorbeeld voor andere gemeenten die ook regelmatig hun licht bij het Werkbedrijf komen opsteken.

Projectresultaat:
Doorgaans heeft het Werkbedrijf ruim 400 cliënten in traject. De gemiddelde trajectperiode is negen maanden. De uitstroom naar regulier werk is ruim 30%. Daarnaast worden cliënten die (nog) niet kunnen uitstromen, begeleid om op een andere manier te participeren op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld partieel- of vrijwilligerswerk.

 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen