Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Flexibele Schil

Looptijd: van 2010-01-01 00:00:00 tot 2010-12-31 00:00:00

Afvalverwerkingsbedrijf Attero (voorheen Essent Milieu) heeft een systeem ontwikkeld om ploegendiensten flexibeler in te richten en daardoor de arbeidsproductiviteit en werktevredenheid te vergroten. Knelpunten waren een te kleine buffer om verlofverzoeken op te vangen, moeite met nacht- en ochtenddiensten voor oudere werknemers, behoefte aan meer flexibele arbeidstijden bij jongere werknemers (bijvoorbeeld ouderschapsverlof, studie) en bij lang werken in ploegendiensten nam de kans op slaap- en gezondheidsproblemen toe. Attero heeft gewerkt aan een proef met een flexibele schil. Deze proef bestaat geheel uit medewerkers die op afwijkende tijden willen werken. Tijdens de proef onderzoekt Attero op welke manier ze de individuele roosters het beste kan realiseren. Met de flexibele schil is een gezamenlijke buffer gecreëerd om afwijkende werktijden beter op te kunnen vangen dan de huidige buffer van de afzonderlijke ploegen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen