Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

bio-MEG Proeffabriek

Looptijd: van 2018-12-01 tot 2022-03-20

Avantium, een pionier in groene chemie, heeft als doel om de door haar ontwikkelde duurzame Mekong technologie op te schalen naar commercialisatie. Deze innovatieve technologie zet hernieuwbare grondstoffen, suikers (zowel 1G als 2G), om in bio mono-ethyleen glycol (bio-MEG). MEG wordt met name gebruikt in de productie van PET (~30% bestandsonderdeel). Het doel van dit project is om de innovatie te demonstreren in een proeffabriek (11 ton/jaar) als prototype en om de technologie te verbeteren en op te schalen naar een commerciële (flagship) fabriek ook in Delfzijl. Daarom is dit project leidend in de verdere ontwikkeling van de technologie.
Onderdeel van het innovatie traject is het analyseren en testen van techno-economische aannames, operationele parameters, het uitvoeren van een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) en het ontwikkelen van een Process Design Package (PDP) voor de toekomstige flagship fabriek.
Dit project past uitstekend binnen de lange termijn visie voor Noord-Nederland die zich richt op innovatie en duurzame, groene chemie, zoals ook staat beschreven in de Industrie Agenda Eemsdelta . De productie van bio-MEG wordt daarin al voorzien als één van de belangrijke ontwikkelingslijnen, en de beschreven ambitie om CO2-uitstoot terug te dringen kan mede door dit project worden bewerkstelligd door de enorme reductie in CO2-uitstoot bij het produceren van bio-MEG ten opzichte van fossiele MEG. Het project past uitmuntend in het voorziene chemische cluster en draagt sterk bij aan de bio-based economie in Noord-Nederland:
• Er zal gebruik gemaakt worden van suikers uit bijvoorbeeld suikerbieten waardoor lokale agrarische ketens worden versterkt.
• Het project bevordert de ontwikkeling van kennis en kunde onder andere omdat het een sterke invulling geeft aan de voorziene te ontwikkelen Chemport Industrie Campus (“ZAPXL”) inclusief de wens voor industriële pilotschaal faciliteiten.
• Er is al een jarenlange samenwerking tussen Avantium met de RUG (groep Heeres) op het gebied van suikerchemie.
• Dit project sluit aan op Avantium’s, op Chemie Park Delfzijl aanwezige, Zambezi technologie waar glucose suikers worden vrijgemaakt uit houtige gewassen en die gebruikt kunnen worden in het Mekong proces.
• Dit project sluit ook goed aan in de regio vanwege het gebruik van substantiële hoeveelheden lokaal geproduceerde groene waterstof, groene electriciteit en stoom en integratie binnen de industriële clusters. Zie hiervoor ook Annex 1: Ondersteuningsbrief Chemport Europe.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen