Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Fieldlab Multi-materiaal 3D Printing

Looptijd: van 2016-04-01 tot 2019-08-31

De ultieme potentie van 3D printing, ook wel additive manufacturing (AM) genoemd, is vrijheid in productontwerp en maakbaarheid, zodat vanuit producteisen een product kan worden ontworpen en gefabriceerd, zonder beperkingen ten aanzien van proces- en materiaalkeuze. Industrieel AM kan voor veel bedrijven nieuwe kansen bieden, ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe marktsegmenten, producten, diensten en verdienmodellen, maar het ontwikkelen van solide business cases, het inschatten van de gerelateerde risico’s en de benodigde investeringen maken het voor veel bedrijven lastig deze disruptieve technologie te omarmen.

Tegen deze achtergrond hebben TNO en het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven (HTSC-TU/e) het Fieldlab Multi-materiaal 3D Printing (MultiM3D) geïnitieerd om enerzijds de Zuid Nederlandse AM kennisinfrastructuur verder te versterken, en anderzijds de innovatiekracht van de (Nederlandse) industrie, waaronder nadrukkelijk ook MKB, te vergroten. Het Fieldlab MultiM3D wil dit bereiken door:

  1. Nederlandse publieke en private partijen samen te brengen in innovatieprogramma’s om de marktintroductie voor geselecteerde multi-materiaal AM business cases te versnellen;
  2. Bestaande infrastructuur en nieuw te ontwikkelen infrastructuur in te zetten om deze innovatieprogramma’s uit te voeren;
  3. Deze programma’s met Europese competentiecentra te verbinden (zoals Flanders make, Fraunhofer, etc.);
  4. Een actief internationaal ecosysteem van kennispartijen en bedrijven te onderhouden om maximale kruisbestuiving en samenwerking te bereiken.

Het Fieldlab MultiM3D is een co-creatie platform van industriële partijen uit de gehele waardeketen en kennisorganisaties. Op basis van geïdentificeerde vraagsturing vanuit het bedrijfsleven zijn er een drietal multi-materiaal use cases gedefinieerd, waarbinnen gezamenlijk onderzoekuitdagingen op het gebied van materialen, processen, productiemachines, en ontwerpmethodologieën worden geadresseerd:

  1. Groot oppervlak keramiek printen voor hightech toepassingen biedt kansen voor het produceren van grootoppervlak machine onderdelen binnen een significant kortere tijd en tegen significant lagere kosten. De uitdaging hier zit hem in de geïntegreerde ontwikkeling van de combinatie van materiaal, proces en equipment.
  2. Multikleur dentaal voor geprinte kronen met een “levendige” multi-kleur. Deze toepassing zal voor grote vernieuwing binnen de dentale wereld zorgen. Hiervoor is een multi-kleur AM proces vereist dat materialen kan verwerken met minimaal dezelfde mechanische en biocompatibiliteits eigenschappen en dimensionele stabiliteit als van mono-kleur printen.
  3. Geïntegreerde elektronica opent nieuwe mogelijkheden in productontwerp en functionaliteit van (consumenten) elektronica producten, zoals LED verlichting met geïntegreerde elektrische functies, De uitdaging is de integratie en combinatie van meerdere AM technieken en methodes, o.a. voor het maken van mechanische en optische structuren en om 3D elektrische structuren en componenten aan te brengen.\

De ontwikkelde technologieën zullen breder toepasbaar zijn dan alleen deze applicaties. Door de Fieldlab organisatie die de projecten “overkoepelt”, ontstaat een infrastructuur waarin kruisbestuivingen met andere applicaties kunnen plaatsvinden en nieuwe initiatieven ontplooid kunnen worden. Op deze manier kan de kennis effectief worden overgedragen naar gehele waardeketen, waaronder de (Zuid) Nederlandse industrie. Dit geldt voor de huidige in dit voorstel beschreven use cases maar ook voor toekomstige use cases en technologie/applicatie combinaties.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen