Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

BrainR: lerend netwerk voor intelligente bouw

Looptijd: van 2020-06-30 tot 2023-06-30

Het initiatief voor BrainR is genomen door Stichting BuildinG, onder begeleiding van ASQA Subsidies. Er wordt in het project samengewerkt met Hanzehogeschool Groningen, TU Delft, Energiecampus Leeuwarden, Biosintrum, Bouwend Nederland, BAM Techniek, Stichting 1AA1 en Platform Fokus Samenwerking en participatie staat open voor de gehele bouwketen en cross-oversectoren zoals ICT.

Dit project heeft als doel om toekomstbestendige en duurzame innovaties in de bouwsector te realiseren door het organiseren van toenemende inzet en kennis van digitale technieken als (hulp)middel binnen de ‘Quadruple Helix’: wil een transitie slagen dan zijn veranderingen in wet- en regelgeving, uitvraag, onderwijs en onderzoek evenzeer van belang als specifieke (bedrijfs-)innovaties. Met dit kennisontwikkelingsproject wordt handelingsperspectief gegeven aan alle bedrijven in de bouwketen (van opdrachtgever tot opdrachtnemer) en de toekomstige beroepsbevolking voor het ontwikkelen en versnellen van oplossingen voor de maatschappelijke opgaven en speciaal het bevorderen van de transitie naar een circulaire bouweconomie, door de inzet van digitale technieken en het stimuleren van gerichte innovaties middels samenwerking in de quadruple helix. Hiermee zal het Noord-Nederlandse bedrijfsleven vooroplopen ten opzichte van de rest van Nederland, zowel in economische zin (verhoogde productiviteit en verbeterde arbeidsomstandigheden) als op het gebied van duurzaamheid. Door het proces van digitaliseren te versnellen zal de regionale bouwsector in Noord-Nederland zich effectiever ontwikkelen en zal er nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio ontstaan.

De samenwerkingspartners zullen MKB’ers ondersteunen bij kennisontwikkeling rond digitalisering in de praktijk. Innovatie en gebruik van nieuwe technologieën en digitale technieken in het proces van ontwerpen, bouwen, gebruiken wordt gestimuleerd en aangejaagd door de vraaggerichte en ketengerichte aanpak van de samenwerkingspartners, door goed in te spelen op de behoefte en het kennisniveau van de doelgroep worden MKB-bedrijven betrokken bij voor hun relevante activiteiten. Binnen het kennisontwikkelingsproject worden MKB-bedrijven gestimuleerd gebruik te maken BIM en Digital Twins in de cyclus van ontwerpen-maken-gebruiken: Parametrisch design & engineering, Industrialisatie en robotisering en Smart/talking buildings. Verder worden MKB-bedrijven door BrainR gefaciliteerd en ondersteund bij marktintroductie van nieuwe bouwmaterialen en deelproducten door gebruik van digitale technieken. De benodigde kennis en faciliteiten voor digitale bouwinnovatie worden breed ontsloten en beschikbaar gemaakt voor MKB-bedrijven. Tot slot dragen de activiteiten van projectpartners bij aan het verhogen van het kennisniveau op het gebied van digitale toepassingen in de bouwsector. Daarmee draagt dit programma bij aan daadwerkelijke innovatie, businesscase, perspectief, continuïteit en de werkgelegenheid van het noordelijke MKB.

Het lerend netwerk BrainR wordt in dit kennisontwikkelingsproject opgezet als ondersteunende structuur voor MKB-ondernemers bij de digitale transformatie. BrainR zal concreet komen te bestaan uit faciliteiten en eigen netwerken van de betrokken partners, verbonden middels verschillende platforms voor alle geledingen van de quadruple helix. Van hieruit wordt praktijkervaring opgedaan en gedeeld in projectvorm, naar gelang de doelstelling door steeds wisselende samenstellingen van opdrachtgevers, gebruikers, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Het lerend netwerk biedt perspectief en continuïteit in een sector die wordt geregeerd door competitie, lage marges en tijdelijke samenwerkingen. BrainR gaat een dynamisch effectief ecosysteem opleveren voor een toekomstbestendig MKB door versnelde innovatie in de noordelijke bouw.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen