Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Busproject

Looptijd: van 2013-01-02 11:52:00 tot 2015-01-01 11:52:00

Inhoud project:

Het RSD Jongerenteam zet mensen in beweging! 
Het RSD Jongerenteam probeert de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor jongeren van 18 tot 27 jaar.  Dat doen we o.a. met het busproject. De bus rijdt dagelijks op veel plekken in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden.  We onderzoeken waar de talenten van de jongeren liggen en helpen hen een richting te kiezen voor hun loopbaan. Samen gaan we aan de slag om daar te komen.  
We organiseren activiteiten zoals ontmoetingen met werkgevers, startersbeurzen, presentatietrainingen  en sportieve workshops. Groepsgewijs en toch heel persoonlijk. We leren hen praktische zaken zoals omgaan met geld. Maar ook hoe ze die goede sollicitatiebrief kunnen maken  en hoe je kunt netwerken.  We ondersteunen bij het kweken van meer zelfvertrouwen, het ontwikkelen van persoonlijkheid en het kunnen en durven kiezen van een eigen route. Zo bieden we jongeren het duwtje in de rug om te  schakelen naar de volgende versnelling. Op weg naar zelfstandigheid en een baan.

Motivatie:

We bieden jongeren het duwtje in de rug dat ze nodig hebben om te schakelen naar de volgende versnelling. Op weg naar zelfstandigheid en het bereiken van hun doelen én dromen! 

Projectresultaat:

We hebben 280 jongeren gesproken, waarvan 57 betaald werk hebben gevonden en 18 een vervolgopleiding (BBL/BOL) zijn gaan doen. Overige jongeren kregen een beter beeld van de arbeidsmarkt, hun mogelijkheden, presentatietechnieken én hun doel.  Werkgevers  hebben jonge potentiële werknemers ontmoet die hun bedrijf kunnen verrijken, uitkeringsinstanties hebben minder uitkeringen verstrekt (zowel uitkeringen zijn beëindigd als nieuwe instroom in de uitkering is voorkomen; we hebben ons immers ook gericht op jonge niet-uitkeringsgerechtigden of jongeren die mogelijk een uitkering zouden aanvragen).  Hiermee hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de maatschappij. 


  
 
 
 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen