Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

HESI Faciliteit

Looptijd: van 2016-05-02 tot 2019-05-01

De verduurzaming van onze energievoorziening is in volle gang. Bij het toenemende aandeel van
duurzame energie wordt het steeds belangrijker de bijbehorende innovaties met elkaar te integreren,
om het energiesysteem betrouwbaar en betaalbaar te houden. Met name het innovatieve MKB kan met
de juiste producten en diensten deze verduurzaming versnellen. Zij heeft dan wel een omgeving nodig
waarin deze innovaties makkelijk en snel kunnen worden getoetst. Integratievraagstukken over de
integratie in de bestaande infrastructuur en opschalingsvraagstukken zijn hierbij cruciaal, om ook sneller
een bijdrage te kunnen leveren aan de gestelde CO2-reductie doelstellingen. Juist voor deze aspecten
wordt de Hybride Energie Systeem Integratie faciliteit (HESI) ontwikkeld. De eerste marktverkenning die
uitgevoerd zijn laten zien dat er momenteel een behoefte aan een dergelijke faciliteit is. HESI is
beschikbaar voor iedereen die de diensten die HESI biedt wilt gebruiken. Specifiek is het gericht op
bedrijven en kennisinstellingen uit de energiesector, of daaraan gerelateerd. Denk hierbij aan ICTontwikkelaars
van energiediensten, aanbieders van energie en energiediensten, makers van apparatuur
(producten) zowel voor energie als voor het beheren van energie (energiemanagement) maar ook de
bestaande netbeheerders. Het is juist ook de combinatie met energie-infrastructuurpartijen zoals de
regionale netbeheerders die kleinere partijen de mogelijkheid geeft hun propositie te kunnen integreren
in het energiesysteem en de werking te valideren op grote schaal. HESI biedt hiervoor diensten aan,
opgebouwd rond een afspiegeling van de bestaande energievoorziening en combineert deze met stateof-
the art integratie- en besturingstechnologie in een open research concept. Dit concept levert de
unieke combinatie van integratie, opschaling en versnelling voor innovaties in de energietransitie. Al
eerder zijn veel proeftuinen op kleine schaal bezig geweest met het beproeven van technologie, echter
de stap naar uitrol op grote schaal blijft achter. Het kunnen testen in een geïntegreerde omgeving is
tijdrovend als die omgeving nog moet worden opgebouwd. HESI biedt deze omgeving aan, zodat de
opbouwtijd van testopstellingen kan worden verkort en vooral aandacht gegeven kan worden aan de
kwaliteit en inpasbaarheid van producten en diensten. Voor het innovatieve MKB is het van belang dat
hun zelf-ontwikkelde energie-technologie goed integreert met bestaande energie-installaties en in
uiteenlopende combinaties optimaal presteert en waarde creëert voor de gebruiker/eigenaar. Hierbij
wordt de technologie-ontwikkelaar geconfronteerd met het vinden van een balans in de kwaliteit van de
technologie, de complexiteit waarbinnen de technologie moet functioneren alsmede de doorlooptijd
voor marktintroductie. HESI is uniek in Nederland door de combinatie van integratie-, opschaling- en
versnellingsvraagstukken in de energietransitie. Waar de andere laboratoria in binnen- en buitenland
zich concentreren op specifieke technologieën, richt HESI zich dan op de manier waarop innovaties in het bestaande systeem in te zetten zijn en hoe opschaling mogelijk is. De plug&play manier waarop HESI dit
aanpakt zorgt voor de versnelling van de marktintroductie van genoemde innovaties.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen