Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Jongerenpunt Midden-Brabant - Buro Werktuig

Looptijd: van 01-07-2017 tot 31-12-2018

Wat houdt jouw project in?
1500 kwetsbare jongeren in onze regio zijn ‘buiten beeld. Jongerenpunt Midden-Brabant heeft de opdracht om die verstopte jongeren te bereiken en om te komen tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio. We hanteren een aanpak voor, maar vooral ook door jongeren. Een van die manieren is Buro Werktuig. Een nieuw reclamebureau. Waar werkloze jongeren zelf - onder professionele begeleiding - aan de slag gaan met het oplossen van de jeugdwerkloosheid. Omdat ze zo ervaring opdoen en omdat zij de taal van de jongeren spreken. Het bewijs dat - met de juiste hulp en begeleiding - iedereen een toekomst op de arbeidsmarkt heeft. Resultaten?

Met een minimaal budget bereikten ze zo bijna 50% van de potentiële doelgroep die zich op Facebook bevindt (79.000 jongeren). We interviewden jongeren die zelf in actie waren gekomen voor hun toekomst, zoals filmmakers, DJ’s, tattoo-artiesten en rappers. Jongeren die gingen doen waar ze goed in waren en waar ze energie van kregen.
Een stijging in Likes voor het Jongerenpunt van 631,9%. Misschien een triviaal getal op zichzelf, maar het betekent dat het Jongerenpunt via Facebook nu honderden jongeren meer kan bereiken. Naast de digitale cijfers staan mooie cijfers uit het echte leven.

520 niet-uitkeringsgerechtigde jongeren hebben (per 31-12-2017) gebruik gemaakt van de diensten van het Jongerenpunt. 250 daarvan vonden een baan of begonnen aan een studie. De overigen krijgen cursussen, inkomensondersteuning of andere - persoonlijke - hulp. En zo komen we langzaam maar zeker dichterbij ons doel: Midden-Brabant wordt de eerste jeugdwerkloosheidsvrije zone van Nederland.

Op welke manier heeft de subsidie van het ESF bijgedragen aan het project
De subsidie van het ESF komt ten goede aan een aantal cruciale items binnen onze totale regionale ambitie om te komen tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Het meest zichtbaar – letterlijk - is dat we door deze subsidie in staat zijn om te komen tot een intensieve communicatiecampagne – via bureau Werktuig – die resultaten oplevert. Die er gelikt uitziet en aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Het is geen hobbyprojectje. Ons reclamebureau heeft niet voor niets de Brabantse communicatieprijs gewonnen voor beste marketing. En belangrijker nog: het jongerenpunt is verkozen tot sterkste merk van Brabant 2018!

Waarom verdient jouw project de ESF award 2018?
Bovenstaande resultaten spreken voor zich. Sinds de start hebben 11 werkloze jongeren het bureau gerund. Met als belangrijkste resultaat: ervaring in plaats van een gat op hun CV. Vijf jongeren vonden voor het eind van hun contract een baan. Eén ‘Werktuiger’ begon als freelancer en een ander ging verder studeren. Eén meneer kon zijn draai niet vinden binnen het bureau en besloot bij andere instanties aan te kloppen om verder te komen.

 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen