Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Naar een toekomstbestendig arbeidsaanbod in de Life Sciences sector

Looptijd: van 2017-09-01 tot 2020-08-31

De Life Sciences sector is belangrijk voor de Noord-Nederlandse economie. De sector heeft een sterke, innovatieve kern van (MKB) bedrijven. Cruciaal voor het innovatieve vermogen is het menselijk kapitaal. Omdat de complexiteit van het ontwikkelproces de afgelopen jaren is toegenomen, staat het innovatievermogen onder druk. Er is een toenemende behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel dat beschikt over de juiste competenties en expertise. Momenteel sluit hoger onderwijs onvoldoende aan op de behoeften van het MKB. Er zit een hiaat voor wat betreft vakspecifieke thema’s bijvoorbeeld ten aanzien van internationale wet- en regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling, registratie en productie van nieuwe producten en diensten.

Springboard, Health Hub Roden, Hanze Hogeschool, NHL Hogeschool, Quality Business Support en Demcon hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor dit project dat als doel heeft het versterken van de onderwijsvoorzieningen met betrekking tot deze vakinhoudelijke thema’s. Dit wordt bereikt door:
- het doorlopend uitvragen van de toekomstige arbeidsmarkt behoefte (ten aanzien van benodigde competenties, aansluiting arbeidsmarkt onderwijs) middels structureel overleg met het MKB. Hiertoe wordt een interactieve flexibele uitvraag methode ontwikkeld waarbij gesignaleerde behoeften worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
- het ontwikkelen van vernieuwende onderwijsmodules in aansluiting op de behoefte van de in Noord-Nederland gevestigde Life Sciences bedrijven (MKB)
- het structureel borgen van de ontwikkelde onderwijsmodules.
Het consortium wordt gesteund door de overige vertegenwoordigers van het MKB in de Life Sciences sector, te weten de Life Cooperative en het HANNN alsmede diverse bedrijven uit de regio.

Het beter kunnen uitvragen van de arbeidsmarktbehoefte en de vertaling hiervan in onderwijs leidt tot een kwalitatief beter onderwijsaanbod. Dit biedt de mogelijkheid tot een leven lang leren. Dit leidt tot:
• beter gekwalificeerde afstudeerders die beter en sneller inzetbaar zijn, zonder dat direct extra investeringen in opleidingen moeten worden gedaan.
• beter gekwalificeerd personeel
• betere uitgangssituatie voor startende ondernemers
Voor de bedrijven uit de regio heeft dit tot gevolg dat zij in staat zijn het innovatieproces optimaal in te richten om daarmee sneller in te spelen op internationale ontwikkelingen. Het versterkt de innovatiekracht en daarmee de concurrentiepositie van het Noord-Nederlandse bedrijfsleven.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen