Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Toeleiding naar arbeid

Looptijd: van 2007-07-31 00:00:00 tot 2008-07-30 00:00:00

Prof. Dr Leo Kannerschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen, psychische problemen of met een vorm van autisme. Met ESF-subsidie begeleidt de school 51 leerlingen van vijftien jaar en ouder naar een al dan niet beschermde baan of naar een vervolgopleiding. Voor de leerlingen zijn werkplaatsen ingericht waar zij de praktijk van de werkvloer kunnen nabootsen. Zo is er een goed ingericht technieklokaal en een groot kooklokaal met een professionele spoelkeuken. Ook zijn er oefenruimtes voor onder meer houtproductie, hovenierswerk en (brom)fietsreparatie. De school regelt stageplaatsen bij het lokale bedrijfsleven en legt contacten met instanties waar de leerlingen mee te maken hebben of krijgen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen