Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Project Roggebotstaete

Looptijd: van 5-10-2010 00:00:00 tot 30-6-2015 00:00:00
Roggebotstaete

Stichting de Voorde is in 1977 gestart als cursuscentrum voor gezond leven en anno 2010 uitgegroeid tot een organisatie die op grote schaal training en begeleiding geeft. Alle programma?s van deVoorde zijn vormgegeven vanuit de Pulsarvisie, waarbij de mens zijn of haar autonomie, talent en zelfsturend vermogen versterkt om dit vervolgens op eigen wijze vorm te geven in werk en omgeving.

Stichting de Voorde en Stichting SPI, bedenker van de Pulsarvisie, werken aan een langgekoesterde droom om visie en werk op duurzame wijze te ontwikkelen. De bestaande huisvesting is te klein en daarom verhuizen beide nu naar de Roggebotstaete. Dit is een nieuw landgoed met terreinen aan de Vossemeerdijk te Dronten. Het landgoed vormt een enclave in het bos van het Roggebotzand, grenst direct aan de dijk en wordt omzoomd door bomenrijen. Daarbinnen ligt een natuurpark, bestaande uit bos omringd door struikgewas, boomweiden met grazige vegetatie, schrale graslanden met vrijstaande bomen en plassen met rietlanden. Driekwart van het landgoed hoort tot de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland, waar zowel het Roggebotzand als het Vossemeer deel van uitmaken. Het landgoed heeft lang gezocht naar een nieuwe landgoedeigenaar, die bereid zou moeten zijn het landgoed geheel ecologisch verder te ontwikkelen en er te gaan wonen.

De Voorde wil voor haar programmering haar vleugels uitslaan, maar dan wel uitsluitend naar een beschermd natuurgebied, vol rust en ruimte, dooraderd met ecologie en rustige recreatie. Het Landgoed Roggebotstaete is een ideale locatie om uitdrukking te geven aan het Pulsar samenlevingsmodel 'Arca' met haar vijf onderling verbonden 'gronden', te weten: welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, economie en ecologie. Naast de programma's biedt Roggebotstaete de mogelijkheid om in te zetten op internationale profilering als toonbeeld van duurzaamheid.

Binnen het project worden de noodzakelijk voorwaardenscheppende maatregelen getroffen om het landgoed Roggebotstaete duurzaam te (her)inrichten en hebben betrekking op de publieke ruimte. Dat wil zeggen:
A. aanleggen van wandelpaden, bouw van een schaapskooi en paardenstal.
B. Adequate ontsluiting van het landgoed
C. Ontwikkeling bebouwing voor publieksdoeleinden.
D. Duurzaamheidtoepassingen (waterzuivering en hergebruik, biomassa, zonnecellen

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen