Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Aan de slag met de praktische professional in Rotterdam

Looptijd: van 2021-09-01 tot 2023-12-31

Zomer 2021 werd een torenhoge werkloosheid verwacht en nu zien we het omgekeerde. De arbeidsmarkt raakt weer oververhit en kent verschillende sectoren met vele onvervulde vacatures. Dit is het moment om jongeren met een beperking of chronische aandoening mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Zij kwamen in de coronacrisis tussen wal en schip terecht. St. SWOM en Buzinezzclub begeleiden deze groep al 10 jaar en slaan de handen ineen om in de regio Rotterdam-Rijnmond versneld werkgevers aan deze kansrijke werknemers te koppelen. Zij hebben allebei een bewezen effectieve methodiek en schaalgrootte, waardoor ze snel extra meters kunnen maken. Beiden hebben al een sterk netwerk onder werkgevers en de Buzinezzclub werkt al jaren nauw samen met de hele onderwijskolom en in het bijzonder met Albeda en Zadkine.
Werkgevers hebben te maken met een tekort aan personeel, omdat veel vacatures onvervuld blijven, en ervaren hierdoor belemmeringen in hun bedrijfsvoering. Er is grote krapte in de sectoren haven industrieel complex, bouw en techniek, vervoer & opslag, logistiek, zorg & ICT. Maar ook in de horeca en retail komt steeds meer vraag naar personeel door de snelle daling van de covid-19 besmettingen.

De regio laat economische groei en kansen op een hogere arbeidsparticipatie liggen, door deze mismatch op de arbeidsmarkt. Want naast deze vele vacatures, staat een veelvoud aan mensen langs de kant. Kennis, opleiding en werkervaring van werkzoekenden blijken niet altijd overeen te komen met de functie-eisen die worden gesteld. Werkgevers geven aan deze brug te kunnen slaan met interne opleiding en individuele begeleiding. Alleen melden weinig mensen zich of met de verkeerde of onvoldoende motivatie. Veel nieuwe kansberoepen en kans sectoren zijn onbekend bij jongeren of kampen (onterecht) met een slecht imago. De groep met een arbeidsbeperking heeft deze vooroordelen ook en kampt met een stigma bij werkgevers. Nu is het moment om ook deze groep jongeren aan de slag naar werk te begeleiden en volwaardig mee te laten doen aan onze economie en samenleving.
Reden om als Stichting Studeren en Werken op Maat en Stichting Clubhuis Nederland/Buzinezzclub hier een duurzame oplossing voor te bieden door drempels weg te nemen bij werkgevers, gemeenten en onderwijs, te ontzorgen en de juiste jongere aan de juiste openstaande vacature te koppelen. Hierdoor bouwen we met alle partijen in de regio nog sterker aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.

Wat gaan we doen
Nog meer dan elders is er in Rotterdam-Rijnmond een tekort aan praktisch opgeleid personeel, terwijl een groot deel van de mensen niet aan de gevraagde eisen kan voldoen en daardoor buiten de arbeidsmarkt dreigt te vallen. Naast een tekort aan beschikbaar aanbod, noemen werkgevers vooral het ontbreken van de juiste kwalificaties en onvoldoende motivatie bij sollicitanten als reden waarom vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Deze arbeidsmarktbrede ontwikkelingen en met name de stijgende vraag van werkgevers naar praktische professionals biedt een mismatch waarin wij met de REACT EU subsidie in willen voorzien.

Onze interdisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat openstaande vacatures bij werkgevers ingevuld worden, mede doordat we onbenut talent zichtbaar maken. Van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met een mbo-diploma wordt vaak gedacht die redden zich wel, echter de cijfers wijzen anders uit en deze doelgroep wil graag aan het werk maar loopt letterlijk en figuurlijk tegen drempels aan. Deze “vergeten” groep kunnen wij door juiste coaching koppelen aan de vraag die er nu vanuit werkgevers ligt. We kijken naar de vraag vanuit werkgevers en koppelen deze vraag vervolgens aan de praktische professionals uit ons bestand en netwerk. Uit de gespreksrondes is duidelijk geworden dat bedrijven bereidwillig zijn om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, mits zij economische waarde toevoegen aan het bedrijf en zij als werkgever weinig risico lopen op uitval en geen grote interventies hoeven te verrichten om deze praktische professionals in dienst te nemen. SWOM & Buzinezzclub kunnen juist hier een bijdrage aan leveren door per medewerker te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen, in kaart te brengen welke faciliteringsvraag iemand heeft en na een opleiding begeleiden en trainen om volledig tot zijn waarde te laten komen binnen een organisatie. Met de juiste indicatiestellingen die wij aanvragen bij UWV en gemeenten kan de werkgever bovendien gebruik maken van ondersteunende overheidsregelingen zoals een loonkostenvoordeel, coaching en subsidie voor aanpassingen van de werkomgeving. Ook geven werkgevers hiermee invulling aan mogelijke social return verplichtingen. Kortom, allerlei mogelijkheden om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen