Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

AAV platform for autonomous farming

Looptijd: van 2019-04-01 tot 2022-12-31

Eén van de belangrijkste aantastingen van de bodem in de EU is bodemverdichting. Bodemverdichting in de landbouw is het gevolg van het exponentieel toenemen van het gewicht van de hedendaagse landbouwvoertuigen. Deze zware machines dragen het gewicht via de banden over op de bodem, waardoor de bodem gaat verdichten. Volgens de Technische Commissie Bodem (TCB) is er in grote delen van Nederland al ernstige verdichting opgetreden. Dit leidt tot een (bijna) onomkeerbaar ecologische uitdaging waardoor de conditie van veel landbouwgronden verslechtert met een vermindering van de opbrengst tot gevolg. Verschillende rapporten van de WUR geven cijfers van structurele opbrengstvermindering van gemiddeld 10% oplopend tot incidentele opbrengstvermindering van 35% per hectare. Daarnaast zorgt bodemverdichting voor een steeds hoger oplopend gebruik van brandstof, chemicaliën en kunstmest. Ook het maatschappelijke draagvlak voor alsmaar groter wordende landbouwvoertuigen op de openbare weg neemt af, met name in de stedelijke gebieden. Het is duidelijk dat de grenzen zijn bereikt en het tijd is voor een radicaal andere manier van landbouw.

Projectpartners AgXeed en Phact willen binnen dit OP-Zuid project samen werken aan de ontwikkeling van innovatieve platformtechnologie gebaseerd op lichtgewicht autonome landbouwvoertuigen (All-round Autonomous Vehicles, AAV’s). Hiermee geven de partners een vervolg aan hun MIT R&D subsidietraject dat gericht is op de ontwikkeling van de basis unit voor de akkerbouw als eerste stap in meerdere toepassingen binnen deze radicaal nieuwe benadering van de landbouw. Deze nieuwe benadering bestaat uit een nieuw ontwerp van de aandrijfunit e.g. de trekker. Huidige autonome concepten gaan óf uit van het autonoom maken van een bestaande trekker, óf simpelweg het weglaten van de cabine. Hierdoor wordt het daadwerkelijke probleem van bodemdruk niet of slechts ten dele opgelost. Het radicaal nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om de voertuigen op de specifieke op taak “op maat” te ontwikkelen en autonoom te maken. De belangrijkste doorbraak in deze benadering is de totale maximaal toegestane bodemdruk van 0,35kg/cm2 die gehanteerd wordt in tegenstelling tot de hedendaagse 1,1 kg/cm2 bodemdruk van conventionele machines. Een tweede belangrijke doorbraak is het autonoom maken van landbouwvoertuigen, wat wil zeggen dat werktuigen en trekkers het werk zelfstandig zullen uitvoeren. Het voertuig analyseert zelf data en anticipeert hierop.

Dit OP-Zuid project is gericht op de ontwikkeling van de volgende innovatieve elementen van de platformtechnologie van TRL 4 naar TRL 8:
• De ontwikkeling van een lichtgewicht All-round Autonomous Vehicle (AAV) voor weidebouw;
• Ontwikkeling van een precision farming module op basis waarvan de aansturing en data verzameling plaats zal vinden voor de landbouwer;
• De ontwikkeling van een smart service- en orderplatform voor het bestellen en onderhouden van de units door de landbouwer;

De platformtechnologie leidt tot een paradigma shift in de landbouw die het mogelijk maakt dat:
• de bodemdruk exponentieel afneemt (met ruim 60%) en hiermee de negatieve klimatologische effecten een halt toegeroepen worden;
• de vaste mechanisatiekosten van landbouwbedrijven met minimaal 5% gereduceerd worden;
• variabele kosten van arbeid met 75% gereduceerd worden;
• er een energiebesparing van 10% bewerkstelligd wordt;
• de opbrengsten van gewassen met gemiddeld 10% stijgen door het verlagen van de bodemdruk en daarmee verbeteren van de bodemgesteldheid.

Hiermee ontstaat er weer een gezonde business case voor de boer van morgen!

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen