Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

STAR/T (Startup Accelerator for Refugees in Twente)

Looptijd: van 04-10-2017 tot 31-05-2018

Wat houdt jouw project in?
STAR/T is een inclusieve (ondernemers)community en helpt, via een incubator programma, ondernemende statushouders met het realiseren van hun business ideeën. Het programma, de deelnemers én de resultaten zijn een inspiratie voor anderen. Zo dragen de ondernemende statushouders hun steentje bij en verwerven ze hun plek in de (lokale) economie.

ROZ, TIB-advies, Universiteit Twente, Delitelabs, Mindt en Twentse gemeenten ondersteunen innovatieve, creatieve en ondernemende statushouders bij het ontwikkelen van een kansrijke en bestendige onderneming door te begeleiden in het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, een succesvol businessplan, hun innovatieve producten, diensten en/of services en het opzetten van hun onderneming met eventuele benodigde financiering.

STAR/T is momenteel een pilot waarmee we het model willen verduurzamen. Daarbij bouwen we samen met de partners in de regio Twente aan een ecosysteem waarbinnen statushouders de ruimte krijgen om vanuit hun persoonlijke drive hun eigen economische bubble te creëren en daarmee een kickstart aan hun ‘nieuwe’ leven geven.

Op welke manier heeft de subsidie van het ESF bijgedragen aan het project?
Het project wordt door verschillende organisaties, provincie en gemeenten financieel ondersteund De ESF subsidie is een belangrijke financiële bijdrage voor de uitvoering van het experiment. Doordat de ESF subsidie is toegekend kon deze fase opgestart worden.

Naast de financiële bijdrage is de ruimte om te experimenteren en te ontwikkelen een hele belangrijke voor STAR/T. De toekenning van de ESF subsidie bevestigt dat er op het gebied van aanbod voor ondernemende statushouders nog gezocht mag worden naar een methode die daadwerkelijk werkt.

Waarom verdient jouw project de ESF award 2018?
• Een nieuwe ondernemingen draagt bij aan de Twentse en Nederlandse economie.
• Het programma activeert om autonome keuzes te maken t.a.v. hun carrière in een nieuw land.
• Deelnemers:
o die een bedrijf starten dragen positief bij aan het aantal arbeidsplaatsen;
o die geen ondernemer blijken, hebben betere startkwalificaties;
o komen in contact met elkaar en met (lokale) collega ondernemers;
o werken op een positieve manier aan hun toekomst.
• Het programma draagt bij aan de integratie.
Zie voor foto’s van dit project: https://www.facebook.com/startupschoolforrefugeesintwente/

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen