Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.
Menu Sluit
Zoeken

Arbeidstoeleiding PrO-vso RIJNMOND

Looptijd: van 2014-09-01 10:58:35 tot 2016-08-31 10:59:00

Inhoud 

VSO Maarland is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking (cluster 3).In het kader van de arbeidstoeleiding wordt bij ons op school veel aandacht besteed aan stage. Dat doen we middels groepsstages in de middenbouw en individuele stages in de eindgroepen. In de nationale prokkelweek gaan leerlingen van de middenbouw zelf op zoek naar een stageplek. Op die stageplek worden ze begeleid door een werknemer van dat bedrijf die als hun "buddy" ook meegaat naar de nationale prokkelsportdag. Inzet van personeel kan bekostigd worden vanuit de ESF subsidie.

Motivatie

Wanneer we spreken over de participatiesamenleving hebben we het over mensen met een beperking die een kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan echter meestal niet over leerlingen van onze school. Voor de leerlingen met een IQ vanaf 50 proberen we een werkplek te zoeken maar dat lukt maar mondjesmaat. De bedrijven zijn huiverig om deze jongelui aan te nemen. Tijdens de stages merken ze echter dat onze leerlingen hele gemotiveerde werknemers kunnen zijn. Daarom moet ons project winnen! 
 
Projectresultaat

De bedrijven leren onze leerlingen kennen en de leerlingen leren wat het is om in een bedrijf te werken. De bedrijven zijn daarna nog meer bereid om onze leerlingen voor een langere periode als stagiaire aan te nemen en wellicht later als werknemer in dienst. 

 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en kennisinstellingen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland veel projecten mede gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken uit de perioden 2007-2013 en 2014-2020. Voor de projecten uit de huidige programmaperiode (2021-2027) kun je op onze nieuwe website terecht.

 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen